Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. R. Minkiewicza 50, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Sieci współpracy i samokształcenia

Sieci współpracy i samokształcenia funkcjonujące w roku szkolnym 2023/2024:

1. Sieć współpracy i samokształcenia dyrektorów suwalskich szkół i placówek (koordynator: Jarosław Mrozek)

2. Sieć współpracy i samokształcenia dyrektorów suwalskich przedszkoli (koordynator: Zbigniew De-Mezer)

3. Sieć współpracy i samokształcenia pedagogów i psychologów szkolnych (koordynatorzy: Hanna Zienkiewicz, Agnieszka Trofimiuk)

4. Sieć współpracy i samokształcenia pedagogów specjalnych (koordynatorzy: Hanna Zienkiewicz, Agnieszka Trofimiuk)

5. Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli doradców metodycznych i konsultantów SODN w Suwałkach (koordynatorzy: Maciej Jarmocewicz, Hanna Zienkiewicz)

6. Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języka angielskiego „Innowacyjne nauczanie języków obcych” (koordynator: Marcin Hościłowicz)

7. Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli informatyki „Nowe technologie w nauczaniu”(koordynatorzy: Alicja Ołowniuk, Edyta Mieńko)

8. Sieć współpracy i samokształcenia doradców zawodowych (koordynatorzy: Jarosław Mrozek, Maciej Jarmocewicz)

9. Sieć współpracy i samokształcenia skierowana do nauczycieli przedmiotów zawodowych(koordynatorzy: Jarosław Mrozek, Maciej Jarmocewicz)

10. Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli matematyki (koordynator: Jan Żukowski)

11. Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli chemii „Chemikus”(koordynator: Katarzyna Bacewicz)

12. Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej „Edukacja przez kreację”(koordynator: Grażyna Serafin)

13. Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli pracujących w oddziałach dwujęzycznych(koordynator: Katarzyna Witkowska)

14. Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli wychowania przedszkolnego (koordynator: Małgorzata Sałanowska)

15. Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli wychowania fizycznego „Aktywność fizyczna receptą na sukces” (koordynator: Katarzyna Świderska)

16. Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy (koordynator: Zbigniew De-Mezer)

17. Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli matematyki na poziomie szkoły podstawowej (koordynator: Agnieszka Galewska)

18. Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języka polskiego (koordynator: Małgorzata Kuszel)

19. Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli informatyki „Algorytmy i programowanie” (koordynator: Edyta Mieńko)