Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. R. Minkiewicza 50, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Inne opracowania

JĘZYK POLSKI

Jak napisać dobre streszczenie - poradnik dla ucznia (i nauczyciela) (IBE, 2014)

MATEMATYKA

Publikacja ORE: Doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli szkół ćwiczeń w kontekście rozwijania myślenia matematycznego uczniów na III etapie edukacyjnym. Poradnik metodyczny, autorstwa T. Wójtowicza.

Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty

Niewielkie uzupełnienie geometrii analitycznej dla uczniów szkół średnich (Jan Żukowski)

Niewielkie uzupełnienie geometrii analitycznej dla uczniów szkół średnich - zadania (Jan Żukowski)

Zasady oceniania matury z matematyki - poziom podstawowy (Jan Żukowski)

Arkusz maturalny z matematyki - poziom podstawowy (Jan Żukowski)

WYCHOWANIE I PROFILAKTYKA, POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

Praca z uczniem cudzoziemskim - poradnik

Regulamin konkursu "Pomoc daj" jako przykład dobrej praktyki

Współpraca z rodzicami i społecznością lokalną (IBE)

Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży – poradniki dla nauczycieli i rodziców (ORE)

Dziecko w sytuacji kryzysowej - Wspierająca rola pracowników oświaty (ORE)

Program wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniów i nauczycieli (MEN)

Profilaktyka agresji i przemocy rówieśniczej w klasie (ORE)

Jak wspierać uczniów po roku epidemii? - raport oparty na wynikach badań w okresie 04.2020-01.2021 (IPZin)

Zdrowie i styl życia polskich uczniów - raport z badań (NPZ, Instytut Matki i Dziecka)

Profilaktyka chorób zakaźnych - szczepienia (przykładose scenariusze zajęć)

Dzieci w wirtualnej sieci, wydanie III (2022)

Nastolatki w wirtualnym tunelu (2022)

Ewaluacja i diagnoza szkolnych programów profilaktyczno-wychowawczych

Raport z wyników badania „Kondycja psychiczna dzieci i młodzieży suwalskich szkół z perspektywy uczniów i ich rodziców” (Hanna Zienkiewicz, 2023)

TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE, CYBERBEZPIECZEŃSTWO

TIK w nauczaniu i uczeniu się

Jak małe dzieci korzystają z urządzeń mobilnych? Raport na podstawie danych zebranych od rodziców (2015)

Prawa Autorskie - scenariusz lekcji dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (Aleksandra Mikulska, cyfrowobezpieczni.pl)

Biblioteka materiałów - Cyfrowobezpieczni.pl - Bezpieczna Szkoła Cyfrowa

Family link - kontroluj czas dziecka przed ekranem

Librus Synergia - filmy instruktażowe

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Metoda Storyline

ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

Publikacja: Analiza systemu zarządzania lokalna oświatą – przegląd zadań, narzędzi i dobrych praktyk. Wspólne planowanie i monitorowanie postępów, Część I

Publikacja: Analiza systemu zarządzania lokalna oświatą – przegląd zadań, narzędzi i dobrych praktyk. Realizacja zadań oświatowych pod kątem wyznaczonych celów, Część II

Prezentacja: Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w systemie oświaty w świetle zmian prawnych i finansowych (kwiecień 2018)

Zarządzanie oświatą w samorządach − materiały do pobrania

Wsparcie kadry JST w zarządzaniu oświatą ukierunkowane na rozwój uczniów i kluczowych kompetencji uczniów

INNE

Różne przykłady dobrych praktyk: Bydgoszcz, Długosiodło, Dzierżoniów, Kielce, Koziegłowy, powiat bocheński, powiat lubaczowski, powiat nowosolski, Sępólno Krajeńskie

OK-Obserwacja - poradnik

Zintegrowana Strategia Umiejętności (2019)

Pozwólmy dzieciom grać - o wykorzystaniu gier planszowych w edukacji matematycznej

"Na dobry początek". Książka dla dzieci ukraińskich.

Dziesiąta rocznica śmierci Jana Pawła II

Święty Jan Paweł II

Akcja - Segregacja

Uczeń zdolny w szkole - prawdy, mity i stereotypy

Program wspierania rozwoju uczniów zdolnych "Zdolny Suwalczanin"

Ocenianie kształtujące // Reakcje emocjonalne człowieka na ocenę // Strategie oceniania