Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Aktualności

Aktualności - 10 listopada 2020 r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Dz.U. poz.1960

MEN informuje:

Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI) informuje Ruszyły zapisy na konferencję poświęconą bezpieczeństwu dzieci i młodzieży online - konferencja pt. „Szanse, wyzwania, zagrożenia – wprowadzenie do problematyki bezpieczeństwa dzieci i młodzieży online” odbędzie się 17 listopada w godz. 11:00-14:00.

Gdynia E(x)plory Week – święto nauki i innowacji odbędzie się 25-27 listopada 2020 online – trzy dni naukowych inspiracji, spotkań z młodymi talentami, gwiazdami nauki oraz inicjatorami zmian w edukacji.

Fundacja Instytut Edukacji Pozytywnej w listopadzie i grudniu 2020 roku poprowadzi dla nauczycieli spotkania online dotyczące nauczania zdalnego.

Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER (edukacja) w listopadzie 2020 roku poprowadzi dla nauczycieli spotkania online dotyczące edukacji (w tym nauczania zdalnego) i rynku pracy.

Aktualności - 22 października 2020 r.

Webinary- szkolenia dot. bezpieczeństwa dzieci i młodziezy online – szkolenia organizowane są w ramach działań Polskiego Centrum Programu Safer Internet w partnerstwie z Fundacją Orange. Adresowane do: nauczycieli, pedagogów, psychologów szkolnych i innych profesjonalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą.

Świat YouTube - nowe materiały edukacyjne dla nauczycieli, edukatorów i rodziców - Rodzice, opiekunowie i nauczyciele w tych publikacjach znajdą podstawowe fakty i informacje o korzystaniu z serwisu oraz praktyczne porady, przydatne podczas codziennego użytkowana mediów internetowych. Nauczyciele i edukatorzy mogą skorzystać też ze zbioru pomysłów na przeprowadzenie zajęć z zakresu edukacji medialnej.

Na stronach Kuratorium Oświaty w Warszawie opublikowano Wykaz regulacji prawnych dotyczących kształcenia zawodowego i ustawicznego.