Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. R. Minkiewicza 50, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Aktualności

Aktualności - 4 stycznia 2023 r.

Szkoła przyszłości zaczyna się już dziś – spot przybliża możliwości rozwoju, które oferuje uczniom współczesna edukacja. Działania i realizowane programy zapewniają nowoczesne pomoce dydaktyczne i wsparcie, aby młodzi ludzie mogli rozwijać swoje zainteresowania oraz osiągać sukcesy.

Aktualności - 29 grudnia 2022 r.

Opublikowano Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania. Dz.U. poz. 2811. Załącznik tego rozporządzenia zawiera Minimalne wymagania dla sprzętu komputerowego.

„ABC cyberbezpieczeństwa" od NASK – nowa publikacja opracowana w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE), która przybliża świat internetu. Omawia cztery obszary kluczowe dla użytkownika sieci: cyberbezpieczeństwo, higienę cyfrową, profilaktykę i wsparcie.

Aktualności - 12 grudnia 2022 r.

MEiN popularyzuje „Wolontariat w szkole – zgodnie z prawem" – poradnik, skierowany do kadr oświatowych, opiekunów szkolnych kół wolontariatu, koordynatorów wolontariatu oraz wolontariuszy i ich rodziców. Zawiera informacje o organizacji wolontariatu w szkole. Wydawca: Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Aktualności - 8 listopada 2022 r.

Jak uczyć krytycznego myślenia? | Materiały dydaktyczne. Akademia Fact-Checkingu, Polskie Towarzystwo Edukacji Medialnej oraz Fundacja Ja, Nauczyciel przygotowały materiały edukacyjne.

Artykuł Godziny rozwoju. Jak wspierać nastawienie na rozwój i uczyć (się) innowacyjnie, autor: S. Czachorowski (EDUNEWS.PL).

Publikacje GUS:

Aktualności - 2 listopada 2022 r.

Artykuł Biznes i przedsiębiorczość - szykują się zmiany w ramowych planach nauczania, autor: M. Kowalski.

Artykuł Zatrudnienie na podstawie art. 10 ust. 3 a awans zawodowy – zmiana w Karcie Nauczyciela, autorka: M. Wysocka.

11 listopada – skorzystaj z nowych materiałów edukacyjnych na obchody rocznic historycznych, przygotowanych przez Centrum Myśli Jana Pawła II w ramach projektu o współczesnych obliczach patriotyzmu.

Aktualności - 26 października 2022 r.

Publikacja ORE pt. Poznaj Polskę. Organizacja wycieczek dla uczniów. Praktyczny poradnik dla organizatorów, autor: J. Jarosiński.

"Witaj w Polsce!" - broszura dla nastolatków z Ukrainy, została napisana dzięki Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Aktualności - 21 października 2022 r.

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 12 stycznia 2022 r. o działaniach związanych z wdrażaniem egzaminu maturalnego w Formule 2023

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 września 2022 r. dotycząca adresu strony internetowej, na której można złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego w postaci elektronicznej

Rok szkolny 2023/2024 – Komunikaty w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języków mniejszości narodowych, języka łemkowskiego i języka kaszubskiego w 2024 r.

Artykuły (Portal Samorządowy) pt. Matura 2023. Będzie darmowy kurs dla maturzystów. Cykl spotkań online #Zawodowcy Uniwersytetu SWPS umożliwia poznanie zawodów, a także kierunków studiów, które dają możliwości pracy w określonej branży i do niej przygotowują.

Inwestowanie w edukację. Komisja Europejska opublikowała sprawozdanie końcowe grupy ekspertów ds. jakościowych inwestycji w kształcenie i szkolenie pt. Inwestowanie w przyszłość: jakościowe inwestycje w kształcenie i szkolenie.

Dodatkowe informacje: Komunikat w sprawie utworzenia europejskiego obszaru edukacji do 2025 r.

Scenariusze zajęć z zakresu cyberbezpieczeństwa:

Prawa Autorskie - scenariusz lekcji dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (Aleksandra Mikulska, cyfrowobezpieczni.pl)

Seksting i granice własnej prywatności - scenariusz lekcji dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (dr Łukasz Srokowski, cyfrowobezpieczni.pl)

Świadome kształtowanie wizerunku w Internecie - scenariusz lekcji dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (dr Łukasz Srokowski, cyfrowobezpieczni.pl)

Aktualności - 27 września 2022 r.

Edukacja i wychowanie w województwie podlaskim w roku szkolnym 2021/2022 (Urząd Statystyczny w Białymstoku).

Aktualności - 23 września 2022 r.

Artykuły i opracowania (Portal Oświatowy):

  • Nowy przedmiot: biznes i zarządzanie według MEiN, autorstwa M. Kowalskiego. Przedmiot zostanie wprowadzony do szkół ponadpodstawowych i zastąpi przedmiot podstawy przedsiębiorczości od 1 września 2023 r.
  • Nauka zdalna według nowego rozporządzenia, opracowanie: M. Kowalski. Zdalnym nauczaniem objęto: praktyki zawodowe dla uczniów techników, branżowych szkół II stopnia i szkół policealnych – w formie projektu edukacyjnego (we współpracy z pracodawcą lub indywidualnym gospodarstwem rolnym) lub wirtualnego przedsiębiorstwa; zajęcia praktyczne – w takim zakresie, w jakim można to pogodzić z programem nauczania zawodu. Niezrealizowane zajęcia praktyczne odłożone zostaną na okres po zawieszeniu zajęć.
  • Mentor a opiekun stażu - porównanie, autor: M. Kowalski.

Aktualności - 1 września 2022 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 – list Ministra Edukacji i Nauki. "Z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023 Minister Edukacji i Nauki skierował list do dyrektorów szkół, nauczycieli oraz uczniów. Przedstawił w nim kluczowe programy i przedsięwzięcia MEiN związane z unowocześnieniem edukacji oraz zmiany, które zaczną obowiązywać od 1 września".

MEiN opublikował informację Co nowego w roku szkolnym 2022/2023?

Informacja pt. Plan działań w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego na lata 2022-2025. Informacja na temat działań planowanych na rzecz realizacji zalecenia Rady z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie kształcenia i szkolenia zawodowego na rzecz zrównoważonej konkurencyjności, sprawiedliwości społecznej i odporności (2020/C 417/01).