Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą w roku szkolnym 2020/2021

Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach planuje rozpocząć kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą.

Kurs adresowany jest do osób zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji w zakresie zarządzania oświatą, a także poszerzeniem wiedzy nt. funkcjonowania szkół, prawa oświatowego, wymagań stawianych szkołom przez państwo, a także wielu innych aspektów wynikających z kierowania i zarządzania szkołą/placówką oświatową.

Formularz zapisów: http://tiny.cc/kurs-zarzadzanie.

Warsztaty "(nie)pokój w klasie - o budowaniu pozytywnych relacji na zajęciach języka obcego" - 23 września 2020 r.

Xero Brothers - dr Czesław Kiński & dr Jacek Łagun
Termin: 23.09.2020 godzina 16.00
Miejsce : III LO Suwałki, ul. Noniewicza 83, biblioteka szkolna
Formularz zapisu: http://tiny.cc/23-09-2020-xero-brothers

Szkoła dla rodziców i wychowawców Część III „Nastolatek”

Zapraszamy pedagogów i psychologów szkolnych, nauczycieli i wychowawców klas do udziału w szkoleniu Szkoła dla rodziców i wychowawców Część III „Nastolatek”. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest udział w Szkole dla rodziców i wychowawców cz. I.

Dysponujemy jeszcze 4 wolnymi miejscami dla chętnych. Więcej informacji uzyskają Państwo telefonicznie pod numerem: 664343949 (Hanna Zienkiewicz, nauczyciel konsultant SODN).

Szkolenie psychologów i pedagogów - Librus Synergia - 15 września 2020 r.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu stacjonarnym skierowanym do pedagogów i psychologów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z zakresu funkcjonalności i obsługi e-dziennika Librus Synergia, które odbędzie się 15 września 2020 r. o godzinie 14:00 w Szkole Podstawowej nr 5 (sala 314).

Formularz zapisu: http://tiny.cc/2020-09-15-librus-psy-ped

W programie szkolenia:
1. Dziennik psychologa/pedagoga,
2. Omówienie funkcjonalności głównego narzędzi Librus Synergia,
3. Statystyki.

Szkolenie dyrektorów - Librus Synergia - 9 września 2020 r.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu stacjonarnym skierowanym do dyrektorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z zakresu funkcjonalności i obsługi e-dziennika Librus Synergia, które odbędzie się 9 września 2020 r. o godzinie 16:00.

W programie szkolenia:
1. Omówienie funkcjonalności głównego panelu (Wiadomości, Ogłoszenia, Terminarz, Ustawienia).
2. Główny panel narzędzi.
3. Wycieczki.
4. Zastępstwa.
5. Kontrola jednostki.

Ambasador eTwinning - Marcin Hościłowicz

Z przyjemnością informujemy, że Marcin Hościłowicz, nauczyciel doradca metodyczny SODN, uzyskał tytuł Ambasadora Programu eTwinning na rok szkolny 2020/2021.

Zintegrowany System Kwalifikacji a wyzwania współczesnej edukacji

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem autorstwa pani Anny Rosińskiej dotyczącym Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, dostępnym pod tym adresem.

Zajęcia dla nauczycieli fizyki, geografii, biologii i chemii - 2 września 2020 r.

Zapraszamy nauczycieli fizyki, geografii, biologii i chemii do udziału w zajęciach prowadzonych przez prof. dr hab. Paweł Rowiński - hydrodynamika, Wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk.

Zajęcia odbędą się 2 września 2020 o godz. 14:00 w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Suwałkach, w auli szkoły.

Tematyka zajęć:

1. ,,Historia wody - wprowadzenie do hydrodynamiki środowiskowej- jako nowej dyscypliny naukowej” – 45 min.

2. ,,Czy uczeń może pomóc w badaniach naukowych? O projektach realizowanych przez geofizyków w Polskiej Akademii Nauk” – 45 min.

Formularz zapisu: http://tiny.cc/2020_09_02_prof_rowinski