Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Zbiór zadań z matematyki dla uczniów szkół podstawowych. Analiza potrzeb nauczycieli szkół podstawowych z matematyki - 23 września 2020 r.

Zapraszamy nauczycieli matematyki oraz wszystkich zainteresowanych do udziału w spotkaniu promującym wydany przez SODN zbiór zadań dla uczniów przygotowujących się do dalszej nauki w szkołach licealnych oraz do egzaminu ósmoklasisty. W trakcie spotkania odbędą się również warsztaty w zakresie analizy potrzeb nauczycieli matematyki.

Spotkanie odbędzie się 23 września 2020 r. o godzinie 15:00 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Suwałkach, sala 41. Prosimy o wcześniejsze zapisy za pomocą formularza http://tiny.cc/09-2020-zapisy .

Uczestnicy otrzymają bezpłatny egzemplarz zbioru zadań.

Webinarium “Mój kompas kariery” - 30 września 2020 r.

Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach zaprasza do udziału w bezpłatnym webinarium pt. “Mój kompas kariery”. Szkolenie odbędzie się na platformie Clickmeeting FRSE w dniu 30 września 2020 roku w godzinach 14:00-15:30.

Szkolnenie z obsługi e-sekretariatu Librus - 1 października 2020 r.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu z obsługi e-sekretariatu Librus.

Termin: 01.10.2020 r., godzina 15:00.

Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 5 im. A. Wierusz-Kowalskiego w Suwałkach, ul. Klonowa 51, sala 314.

Szkolenie skierowane jest do osób obsługujących i administratorów e-sekretariatu. Prosimy o zabranie ze sobą na szkolenie loginu i hasła do aplikacji. Zapewniamy jedno stanowisko na pracowników z jednej placówki uczestniczących w szkoleniu. Istnieje możliwość korzystania z własnego laptopa.

Prosimy o zapisy za pomocą formularza: http://tiny.cc/2020-10-01-e-sekretariat .

Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą w roku szkolnym 2020/2021

Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach planuje rozpocząć kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą.

Kurs adresowany jest do osób zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji w zakresie zarządzania oświatą, a także poszerzeniem wiedzy nt. funkcjonowania szkół, prawa oświatowego, wymagań stawianych szkołom przez państwo, a także wielu innych aspektów wynikających z kierowania i zarządzania szkołą/placówką oświatową.

Formularz zapisów: http://tiny.cc/kurs-zarzadzanie.

Warsztaty "(nie)pokój w klasie - o budowaniu pozytywnych relacji na zajęciach języka obcego" - 23 września 2020 r.

Xero Brothers - dr Czesław Kiński & dr Jacek Łagun
Termin: 23.09.2020 godzina 16.00
Miejsce : III LO Suwałki, ul. Noniewicza 83, biblioteka szkolna
Formularz zapisu: http://tiny.cc/23-09-2020-xero-brothers

Szkoła dla rodziców i wychowawców Część III „Nastolatek”

Zapraszamy pedagogów i psychologów szkolnych, nauczycieli i wychowawców klas do udziału w szkoleniu Szkoła dla rodziców i wychowawców Część III „Nastolatek”. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest udział w Szkole dla rodziców i wychowawców cz. I.

Dysponujemy jeszcze 4 wolnymi miejscami dla chętnych. Więcej informacji uzyskają Państwo telefonicznie pod numerem: 664343949 (Hanna Zienkiewicz, nauczyciel konsultant SODN).

Szkolenie psychologów i pedagogów - Librus Synergia - 15 września 2020 r.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu stacjonarnym skierowanym do pedagogów i psychologów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z zakresu funkcjonalności i obsługi e-dziennika Librus Synergia, które odbędzie się 15 września 2020 r. o godzinie 14:00 w Szkole Podstawowej nr 5 (sala 314).

Formularz zapisu: http://tiny.cc/2020-09-15-librus-psy-ped

W programie szkolenia:
1. Dziennik psychologa/pedagoga,
2. Omówienie funkcjonalności głównego narzędzi Librus Synergia,
3. Statystyki.

Szkolenie dyrektorów - Librus Synergia - 9 września 2020 r.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu stacjonarnym skierowanym do dyrektorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z zakresu funkcjonalności i obsługi e-dziennika Librus Synergia, które odbędzie się 9 września 2020 r. o godzinie 16:00.

W programie szkolenia:
1. Omówienie funkcjonalności głównego panelu (Wiadomości, Ogłoszenia, Terminarz, Ustawienia).
2. Główny panel narzędzi.
3. Wycieczki.
4. Zastępstwa.
5. Kontrola jednostki.