Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Sieć wsparcia i samokształcenia pedagogów i psychologów szkolnych

Sieć wsparcia i samokształcenia pedagogów i psychologów szkolnych od 25 marca 2020 r. funkcjonuje zdalnie.

W ramach pracy sieci uczestnicy dzielą się wiedzą i doświadczeniem na temat pracy pedagoga i psychologa szkolnego organizowanej w formie zdalnej:

Sieć współpracy i samokształcenia doradców zawodowych

W ramach „Sieci współpracy i samokształcenia doradców zawodowych” zorganizowane są zdalne konsultacje w formie mailowej. W chwili obecnej pracujemy nad „Planowanymi profilami i kierunkami nauczania w szkołach ponadpodstawowych Miasta Suwałki na rok szkolny 2020/2021”.

Zapraszam wszystkie osoby zainteresowane do kontaktu: mjarmocewicz@sodn.suwalki.pl

Maciej Jarmocewicz

Testy online z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

Zachęcamy do zapoznania się ze stroną: https://kwalifikacjewzawodzie.pl/ . Zawiera ona testy online z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, które można rozwiązywać bezpośrednio na stronie (również w smartfonie czy tablecie), dzięki czemu lepiej przygotuje się do egzaminu z wybranej kwalifikacji. Test zostaje automatycznie sprawdzony i oceniony w skali procentowej. Kolejność pytań i odpowiedzi jest generowana losowo, co zwiększa skuteczność nauki.

Kujawsko-Pomorska e-Szkoła

Zachęcamy do obejrzenia lekcji z różnych przedmiotów, w tym zajęć przygotowujących do egzaminu ósmoklasisty i do matury na kanale Youtube - Kujawsko-Pomorska e-Szkoła. Filmy przedstawiają profesjonalnie przygotowane przez nauczycieli zajęcia.

Propozycje materiałów dydaktycznych i narzędzi

Zachęcamy Państwa do korzystania z serwisu www.gov.pl/zdalnelekcje. Można w nim znaleźć tematy i propozycje materiałów do prowadzenia lekcji online dla wszystkich klas szkoły podstawowej i ponadpodstawowej.

Rozporządzenia MEN obowiązujące od 25 marca 2020 r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (oprac. Zbigniew De-Mezer)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r.w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (oprac. Zbigniew De-Mezer)