Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Konkurs "Projektanci edukacji"

Do 27 listopada (piątek) można zgłaszać swój udział w konkursie PROJEKTANCI EDUKACJI. Konkurs adresowany jest do wszystkich klas szkół podstawowych i ich nauczycieli (klasy 1-3 i 4-8).

W tym roku laureatami z województwa zostali uczniowie, który przygotowali projekty z robotyki, ale zakres tematyczny zgłaszanych projektów jest bardzo szeroki - to projekty kulturalne (np. literackie, muzyczne, filmowe), naukowe (np. z zakresu fizyki, robotyki, matematyki, geografii, chemii), społeczne (integracyjne, wolontariackie, ekologiczne) i eventowe (np. organizacja festiwali).

Baza archiwalnych projektów konkursowych.

Zachęcamy do udziału w konkursie.

Konferencja "Cyberbezpieczeństwo nauczania zdalnego. Zagrożenia technologii webowych i mobilnych." - 23 listopada 2020 r.

Zapraszamy do udziału w konferencji online "Cyberbezpieczeństwo nauczania zdalnego. Zagrożenia technologii webowych i mobilnych.", która odbędzie się 23 listopada 2020 r.

Formularz zapisu: http://tiny.cc/konf-23-11-2020

Wykłady podzielone są na dwie części:
- godzina 12:00 - wybrani i zainteresowani uczniowie suwalskich szkół ponadpodstawowych (grupy zostaną zebrane telefonicznie),
- godzina 14:00 - zainteresowani nauczyciele.

Wykłady prowadzi płk dr inż Mariusz Chmielewski - zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, pracownik naukowy Instytutu Systemów Informatycznych Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej.

Dostęp do szkolenia można uzyskać poprzez odnośnik: https://meet.google.com/hra-umnh-qje (w celu poprawnego wyświetlania niezbędna jest instalacja przeglądarki Google Chrome).

Warsztaty "Jak poprawnie wykonywać ćwiczenia pilatesu, by przyniosły oczekiwane efekty" - część V cyklu warsztatów - 20 listopada 2020 r.

Zapraszamy nauczycieli wychowania fizycznego oraz wszystkich zainteresowanych do udziału w warsztatach online "Jak poprawnie wykonywać ćwiczenia pilatesu, by przyniosły oczekiwane efekty" (część V cyklu warsztatów).

Termin: 20 listopada 2020 r., godzina 16:00

Prowadzące: Katarzyna Świderska, Ewa Krysztopowicz

Formularz zapisu: http://tiny.cc/pilates-20-11-2020

Konferencja "Nowe kompetencje na nowe czasy" - 24 listopada 2020 r.

Związek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych przy Konfederacji Lewiatan jest organizatorem III konferencji pt. "Nowe kompetencje na nowe czasy", upowszechniającej działania Sektorowej Rady do spraw kompetencji w sektorze motoryzacyjnym, która odbędzie się online 24 listopada.2020 r. Wydarzenie organizowane jest w ramach realizowanego przez Związek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych wraz z Polską Izbą Motoryzacji i Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną projektu pod nazwą „Rada ds. kompetencji w sektorze motoryzacyjnym z uwzględnieniem elektromobilności".

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych

Odkryj swój talent! – tegoroczny Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych jest organizowany wirtualnie przez KE we współpracy z Federalnym Ministerstwem Edukacji i Badań Naukowych w ramach niemieckiej prezydencji w Radzie UE. Wydarzenie zachęca do odkrywania swoich talentów dzięki kształceniu i szkoleniu zawodowemu (VET), zwraca uwagę na promowanie platform cyfrowego uczenia się, tworzenie kultury uczenia się przez całe życie i kształcenia ustawicznego oraz wdrażanie trwałych struktur VET.

Prozdrowotny Pilates - o oddychaniu - warsztaty, część IV- 13 listopada 2020 r.

Zapraszamy nauczycieli wychowania fizycznego oraz wszystkich zainteresowanych do udziału w warsztatach online "Prozdrowotny Pilates - o oddychaniu" (część IV cyklu warsztatów).

Termin: 13 listopada 2020 r., godzina 16:00

Prowadzące: Katarzyna Świderska, Ewa Krysztopowicz

Formularz zapisu: http://tiny.cc/pilates-13-11-2020

Szkolenie online "Zastosowanie elementów metod projektowych Design Thinking i Scrum w przedszkolu" - 7 listopada 2020 r.

Dysponujemy jeszcze wolnymi miejscami na szkolenie "Zastosowanie elementów metod projektowych Design Thinking i Scrum w przedszkolu", które odbędzie się 7 listopada 2020 r. (sobota) o godzinie 9:00. Szkolenie skierowane jest do nauczycieli przedszkoli. Zapisy nie są wymagane.

Warsztaty "Początki Geogebry dla nauczyciela matematyki" - 18 listopada 2020 r.

Zapraszamy do udziału w warsztatach "Początki Geogebry dla nauczyciela matematyki", które odbęda się 18 listopada 2020 r. o godzinie 15:00 w I LO w Suwałkach, sala 41. Każdy z uczestników powinien przybyć z własnym komputerem i pobranym programem Geogebra (instrukcja instalacji).