Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Bezpłatne webinaria - 20 stycznia 2021 r.

Bezpłatne webinarium pt.: Jak poradzić sobie z trudnościami emocjonalno-społecznymi uczniów po powrocie do szkoły – 20.01.2021 r.

Zagadnienia:
- jaki wpływ na psychikę, emocje i zdolności poznawcze dziecka ma nadmierne korzystanie z nowych technologii;
- jaką rolę pełni socjalizacja w rozwoju emocjonalno-poznawczym dzieci;
- jak zredefiniować kontrakt klasowy;
- praktyczne metody ćwiczenia koncentracji i uważności.


Jak dbać o higienę w cyfrowym świecie? [LIVE Sektor 3.0] – 20.01.2021 r. w godzinach 18:00-19:00.

Zmiany na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym

W 2021 roku egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny będą przeprowadzone wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej.

Więcej informacji: strona MEN

Nowy kierunek polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021

W grudniu 2020 r. Minister Edukacji i Nauki wprowadził nowy kierunek polityki oświatowej państwa w brzmieniu:

6. Uwzględnienie w procesach edukacyjnych wymagań egzaminacyjnych dotyczących egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku 2021.

Źródło

W formach doskonalenia nauczycieli na styczeń 2021 r., ujęte zostały szkolenia uwzględniające „Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty oraz maturalnym”.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych. uczniowie i rodzice mogą korzystać ze wsparcia, jakie oferują poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Funkcjonuje także bezpłatna infolinia 800 080 222 z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Ponadto – w odpowiedzi na zagrożenia wynikające ze stanu pandemii – powstała poradnia on-line „Zawsze Jest Jakieś Wyjście”.