Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Informacja dla szkół w sprawie profilaktyki chorób zakaźnych

W materiałach przekazanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki dostępnych pod tym adresem znajdują się m.in. odnośniki do scenariuszy zajęć dla różnych grup wiekowych oraz plakaty dotyczące szczepień. Zachęcamy szkoły i placówki do zapoznania się z materiałem i wzmocnienia działań profilaktycznych chorób zakaźnych, w tym COVID-19.

Zaproszenie do udziału w bezpłatnym programie "Re@lnie Odpowiedzialni"

Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach we współpracy ze Stowarzyszeniem Strefa Wsparcia zaprasza do udziału w bezpłatnym, profilaktycznym programie edukacyjnym "Re@lnie Odpowiedzialni", którego działania skierowane są do szkół i przedszkoli w całej Polsce.

Program jest częścią Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej "Odłącz się. Połącz się.", której pełen start zaplanowany jest na początek 2022 roku.

Kampania jest odpowiedzią na nowe zagrożenia cywilizacyjne, na jakie obecnie narażone są dzieci już od najmłodszych lat - e-uzależnienia, uświadamiając poprzez przekazywanie rzetelnej wiedzy i dając wsparcie.

Podsumowanie kampanii „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”

W dniach 1-19 listopada 2021 r. SODN we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Suwałkach, Komendą Miejską Policji w Suwałkach, Aresztem Śledczym w Suwałkach w Białymstoku, Państwową Uczelnią Zawodową w Suwałkach, Sądem Okręgowym w Suwałkach uczestniczył w organizowaniu ogólnopolskiej kampanii społecznej "19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży".

Powyższa inicjatywa wpisuje się również w tegoroczne kierunki polityki oświatowej państwa na rok 2021/2022. Zwraca uwagę na potrzebę kształtowania pozytywnych relacji międzyludzkich, a w szczególności na promocję zachowań pożądanych, skupionych na godności, szacunku, bezpieczeństwie. Na wychowaniu do wrażliwości na prawdę i dobro; kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie. Uwrażliwienie na krzywdę, a także wyposażenie w umiejętność poszukiwania pomocy.

Zmiana perspektywy na naukę

W odpowiedzi na nowe wymogi w zakresie umiejętności przedsiębiorstwa mogą zatrudnić pracowników z nowym zestawem umiejętności lub wypracować umiejętności wewnątrz organizacji. Większość środków finansowych i innych zasobów przeznaczonych na rozwijanie umiejętności w przedsiębiorstwach dotyczy uczenia się formalnego i pozaformalnego. "W różnych sektorach występują różne sposoby uczenia się: w 2019 r. szkolenia dominowały w sektorze usług finansowych (31%), uczenie się od współpracowników przeważało w przemyśle (47%), a uczenie się przez działanie – w transporcie i innych usługach (w obu przypadkach 20%)".

Zachęcamy do zapoznania się z notatką informacyjną CEDEFOP

Historia i teraźniejszość zamiast wiedzy o społeczeństwie w zakresie podstawowym – nowy przedmiot w szkołach ponadpodstawowych od 1 września 2022 r.

Nowy przedmiot historia i teraźniejszość zastąpi przedmiot wiedza o społeczeństwie realizowany w liceum, technikum oraz szkołach branżowych w zakresie podstawowym. Wiedza o społeczeństwie w zakresie rozszerzonym dla uczniów technikum i liceum pozostaje bez zmian. Źródło

Praca SODN w dniu 12 listopada 2021 r.

Informujemy, że w dniu 12 listopada 2021 r. (piątek) Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach będzie nieczynny.

Oferta bezpłatnego doskonalenia

Trwa rekrutacja na bezpłatne studia podyplomowe doskonalące i kwalifikacyjne w zakresie informatyki dla nauczycieli, prowadzone na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu.

Dla nauczycieli, edukatorów oraz pracowników socjalnych bezpłatne szkolenie online w ramach projektu PRECOBIAS, realizowanego ze środków Komisji Europejskiej projekt zapobiegania radykalizacji młodych ludzi w internecie poprzez zwiększenie ich świadomości dotyczącej powszechnych błędów poznawczych (Prevention of Youth Radicalisation Through Self-Awareness on Cognitive Biases), skierowanego do osób pracujących z młodzieżą, które chcą zrozumieć jak przebiega proces radykalizacji i jak można jemu przeciwdziałać. Rejestracja na szkolenie –https://mooc.precobias.eu/