Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020

Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski, w piśmie DKO-WNP.4092.51.2019.DB z dnia 3 lipca 2019 r., ogłosił podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020:

1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
6. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.

Źródło: strona internetowa MEN

Kampania społeczna "Dni uczenia się dorosłych" - 15 września - 15 października 2019 r.

"Dni uczenia się dorosłych" to kampania społeczna wspierająca dorosłych w kształtowaniu i rozwijaniu nawyku ciągłego uczenia się. Została zainicjowana w latach 80tych, jest cyklicznie realizowana w wielu krajach pod egidą UNESCO jako Adults Learner’s Week lub Festival of Learning, kilka edycji odbyło się również w Polsce, począwszy od 2009 roku. Tegoroczna polska edycja kampanii odbywa się pod honorowym patronatem Polskiego Komitetu ds. UNESCO. Zachęcamy do zapoznania się z Przewodnikiem dla Partnerów pod tym adresem.

List Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego z okazji zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z treścią listu, który znajduje się pod tym adresem.

Spotkanie sieci współpracy i samokształcenia pedagogów i psychologów szkolnych - 10 czerwca 2019 r.

Zapraszamy na spotkanie sieci współpracy i samokształcenia pedagogów i psychologów szkolnych, które odbędzie się 10 czerwca 2019 r. o godzinie 14:30 w sali konferencyjnej SODN, ul. Noniewicza 83 (5 piętro, sala 501).

Konferencja "Uczeń - Zawodnik - Siatkarz - przygotowanie motoryczne w siatkówce." - 7 czerwca 2019 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji, która odbędzie się 7 czerwca 2019 r. w godzinach 9:00 – 13:00 w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Suwałkach, ul. Wojska Polskiego 2 (sala konferencyjna i hala sportowa). Zapisy pod adresem: https://tiny.pl/twwxk

Osoby chcące uczestniczyć w lekcji otwartej prosimy o zabranie stroju sportowego.

Spotkanie Nauczycieli biblioteki - 27 maja 2019 r.

Serdecznie zapraszamy Nauczycieli biblioteki na spotkanie, które odbędzie się 27 maja 2019 r. o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej SODN w Suwałkach (V piętro, sala 501). Prosimy o zapisy za pomocą formularza dostępnego pod adresem: https://tiny.pl/t9l6z.

Szkolenie "Indywidualny kontakt uczeń - doradca zawodowy - sztuka zadawania pytań" - 15 maja 2019 r.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu "Indywidualny kontakt uczeń - doradca zawodowy - sztuka zadawania pytań" skierowanym do doradców zawodowych oraz osób zajmujących się doradztwem zawodowym. Szkolenie odbędzie się 15.05.2019 r. (środa) o godzinie 15:30 w sali konferencyjnej SODN (V piętro). Prowadząca: Kamila Nawrot – nauczyciel doradca metodyczny MODN w Ełku. Formularz zapisu: https://tiny.pl/trldq.