Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. R. Minkiewicza 50, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Szkolenia rad pedagogicznych

Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach proponuje szkolenia rad pedagogicznych. Tematyka szkoleń uwzględnia główne obszary pracy szkoły i placówki oraz kierunki polityki oświatowej państwa. Jesteśmy gotowi realizować zamówione szkolenia na konkretne tematy w Państwa placówce bądź innym ustalonym miejscu.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom czekamy na propozycję z Państwa strony. Gwarantujemy wysoką jakość szkoleń, rzetelność, trafność przekazywanej wiedzy, odwoływanie się do doświadczenia i praktyki. Znamy specyfikę współpracy z nauczycielami, z uwagi na to, że każde grono pedagogiczne jest niepowtarzalne i wymaga indywidualnego podejścia, jesteśmy w stanie dopasować szkolenia do Państwa potrzeb.

Zainteresowanych dyrektorów zapraszamy do zgłaszania się do placówki (osobiście, telefonicznie lub drogą elektroniczną na adres rskibicki@sodn.suwalki.pl) celem omówienia szczegółów związanych z realizacją zamówionego szkolenia.

Propozycje tematów szkoleń rad pedagogicznych:

1. Prawa i obowiązki nauczycieli
2. Odpowiedzialność cywilna, karna i porządkowa nauczycieli
3. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w praktyce
4. Google Apps w pracy nauczyciela
5. Uczestnictwo w europejskich projektach edukacyjnych jako forma podniesienia jakości pracy i atrakcyjności oferty edukacyjnej placówki
6. Nowe technologie motywacją do aktywnego uczenia się
7. Wykorzystywanie darmowych zasobów edukacyjnych w Internecie do realizacji podstawy programowej - aspekty prawne
8. Podstawy prawne i rozwiązania metodyczne w prowadzeniu klas dwujęzycznych
9. Szkolenie z tablicy interaktywnej
10. Co to jest stalking, trolling, phishing, seksting i inne zagrożenia w Internecie?
11. Jak radzić sobie ze stresem i z wypaleniem zawodowym w pracy nauczyciela
12. Efektywne komunikowanie się z rodzicami uczniów
13. Dopalacze oraz inne środki zmieniające świadomość - jak rozpoznać, że uczeń ma z nimi kontakt?
14. Zaburzenia separacyjne i lękowe u dzieci – jak efektywnie reagować
15. Fonoholizm – „na smyczy telefonu komórkowego” oraz inne uzależnienia behawioralne związane z cyberprzestrzenią
16. Projekt Cyfrowobezpieczni.pl - Bezpieczna Szkoła Cyfrowa – dlaczego warto dołączyć
17. Metody i techniki zbierania danych stosowane w ewaluacji
18. Wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych w nauczaniu