Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. R. Minkiewicza 50, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Nauczyciele-doradcy metodyczny SODN

Katarzyna Bacewicz - nauczyciel-doradca metodyczny ds. chemii

Miejsce dyżuru metodycznego: I Liceum Ogólnokształcące w Suwałkach, ul. Mickiewicza 3, 16-400 Suwałki
Termin dyżuru metodycznego: poniedziałek: 08:00-09:30
Kontakt: kbacewicz@sodn.suwalki.pl


Agnieszka Galewska - nauczyciel-doradca metodyczny ds. matematyki w szkołach podstawowych

Miejsce dyżuru metodycznego: Szkoła Podstawowa nr 5 w Suwałkach, ul. Klonowa 51, 16-400 Suwałki, sala 220
Termin dyżuru metodycznego: wtorek: 10:35-11:20
Kontakt: agalewska@sodn.suwalki.pl


Marcin Hościłowicz - nauczyciel-doradca metodyczny ds. języków obcych

Miejsce dyżuru metodycznego: Zespół Szkół nr 1 w Suwałkach, ul. Noniewicza 83, 16-400 Suwałki
Termin dyżuru metodycznego: poniedziałek: 09:00-10:00
Kontakt: mhoscilowicz@sodn.suwalki.pl


Małgorzata Kuszel - nauczyciel-doradca metodyczny ds. języka polskiego

Miejsce dyżuru metodycznego: Szkoła Podstawowa nr 2 w Suwałkach, ul. Kościuszki 126, 16-400 Suwałki
Termin dyżuru metodycznego: piątek: 09:50-10:35
Kontakt: mkuszel@sodn.suwalki.pl


Edyta Mieńko - nauczyciel-doradca metodyczny ds. informatyki i technologii informacyjno-komunikacyjnej

Miejsce dyżuru metodycznego: Zespół Szkół nr 6 w Suwałkach, ul. Sikorskiego 21, 16-400 Suwałki, sala 103
Termin dyżuru metodycznego: piątek: 11:30-12:15
Kontakt: emienko@sodn.suwalki.pl


Alicja Ołowniuk - nauczyciel-doradca metodyczny ds. informatyki i technologii informacyjno-komunikacyjnej

Miejsce dyżuru metodycznego: Szkoła Podstawowa nr 5 w Suwałkach, ul. Klonowa 51, 16-400 Suwałki, sala 314
Termin dyżuru metodycznego: poniedziałek: 11:50-12:35, 14:40-16:10
Kontakt: aolowniuk@sodn.suwalki.pl


Małgorzata Sałanowska - nauczyciel-doradca metodyczny ds. wychowania przedszkolnego

Miejsce dyżuru metodycznego: Przedszkole nr 1 w Suwałkach, ul. Raczkowska 41, 16-400 Suwałki
Termin dyżuru metodycznego: poniedziałek: 8:00-11:00
Kontakt: msalanowska@sodns.suwalki.pl


Grażyna Serafin - nauczyciel-doradca metodyczny ds. edukacji wczesnoszkolnej

Miejsce dyżuru metodycznego: Szkoła Podstawowa nr 2 w Suwałkach, ul. Kościuszki 126, 16-400 Suwałki, sala 211
Termin dyżuru metodycznego: środa: 10:40-11:25
Kontakt: gserafin@sodn.suwalki.pl


Katarzyna Świderska - nauczyciel-doradca metodyczny ds. wychowania fizycznego

Miejsce dyżuru metodycznego: Zespół Szkół nr 6 w Suwałkach, ul. Sikorskiego 21, 16-400 Suwałki
Termin dyżuru metodycznego: środa: 14:30-16:00
Kontakt: kswiderska@sodn.suwalki.pl


Agnieszka Trofimiuk - nauczyciel-doradca metodyczny ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Miejsce dyżuru metodycznego: I Liceum Ogólnokształcące w Suwałkach, ul. Mickiewicza 3, 16-400 Suwałki
Termin dyżuru metodycznego: poniedziałek: 12:30-14:00
Kontakt: atrofimiuk@sodn.suwalki.pl


Katarzyna Witkowska - nauczyciel-doradca metodyczny ds. historii

Miejsce dyżuru metodycznego: Zespół Szkół nr 1 w Suwałkach, ul. Noniewicza 83, 16-400 Suwałki, sala 105
Termin dyżuru metodycznego: piątek: 13:40-14:25
Kontakt: kwitkowska@sodn.suwalki.pl


Jan Żukowski - nauczyciel-doradca metodyczny ds. matematyki w szkołach ponadpodstawowych

Miejsce dyżuru metodycznego: I Liceum Ogólnokształcące w Suwałkach, ul. Mickiewicza 3, 16-400 Suwałki, sala 41
Termin dyżuru metodycznego: wtorek: 12:45-13:30
Kontakt: jzukowski@sodn.suwalki.pl