Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Konferencja „Szanse, wyzwania, zagrożenia – wprowadzenie do problematyki bezpieczeństwa dzieci i młodzieży online” - 27 maja 2021 r.

Konferencja pt. „Szanse, wyzwania, zagrożenia – wprowadzenie do problematyki bezpieczeństwa dzieci i młodzieży online” 27.05.21 r. Adresowana jest do nauczycieli i edukatorów pracujących z dziećmi i młodzieżą. Organizatorem wydarzenia jest Polskie Centrum Programu Safer Internet. Cel: zapoznanie uczestników z ofertą edukacyjną, w tym narzędziami do pracy z dziećmi i młodzieżą oraz z najnowszymi trendami w dziedzinie bezpieczeństwa w internecie wraz z poradami w zakresie postępowania w przypadku wybranych niebezpiecznych sytuacji online.

Wsparcie nauczycieli i uczniów w powrocie do szkoły - przydatne materiały

Dziecko w sytuacji kryzysowej - Wspierająca rola pracowników oświaty (ORE)

Program wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniów i nauczycieli (MEN)

Profilaktyka agresji i przemocy rówieśniczej w klasie (ORE)

Jak wspierać uczniów po roku epidemii? - raport oparty na wynikach badań w okresie 04.2020-01.2021 (IPZin)

Zdrowie i styl życia polskich uczniów - raport z badań (NPZ, Instytut Matki i Dziecka)

Kursy na kierownika i wychowawcę wypoczynku

Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach planuje realizację kursów na kierownika i wychowawcę wypoczynku w okresie 21 maja – 2 czerwca 2021 r.

Zachęcamy do zapisów za pomocą formularza dostępnego pod adresem https://goo.gl/zuE2XB

Szczegóły przedstawiamy poniżej:

Poradnik - organizacja wirtualnych dni otwartych w szkołach

Organizacja wirtualnych dni otwartych w szkołach - Poradnik. Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń przygotowało poradnik wspierający organizatorów dni otwartych w szkołach online. Znajdują się w nim praktyczne wskazówki m.in.: jak przygotować takie wydarzenie, na co zwrócić uwagę, jak podzielić role, jak wykorzystać aplikację Teams MS do promocji szkoły i jej działalności.