Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. R. Minkiewicza 50, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Wprowadzenie standardów ochrony małoletnich - informacje

W związku z wejściem w życie przepisów ustawy o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw, szkoły lub inne instytucje, do których uczęszczają albo przebywają lub mogą przebywać małoletni, zobowiązane są do wprowadzenia standardów ochrony małoletnich. Od 15 lutego 2024 r. należy wdrażać standardy ochrony małoletnich, a do 15 sierpnia 2024 r. szkoły i placówki powinny posiadać i mieć już wdrożone standardy. Podstawa prawna: Ustawa z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1606).

Wypożyczalnia gier edukacji globalnej

Wypożyczalnia gier edukacji globalnej to projekt Polskiej Akcji Humanitarnej skierowany do instytucji edukacyjnych - szkół, bibliotek i innych placówek. Dwie wielkoformatowe gry i escape room, opracowane przez zespół edukacji PAH, łącznie w 12 zestawach, przez następne tygodnie będą podróżować po Polsce. Dostępne gry podejmują różne zagadnienia z zakresu edukacji globalnej. Dzięki temu młodzież nie tylko ma okazję do zabawy, ale przede wszystkim rozwija świadomość globalnych współzależności.

Aktualności w oświacie

Artykuł pt. Ramowe plany nauczania z nowym tekstem jednolitym, autorka: M. Fidler (Portal Oświatowy). Nowy tekst jednolity rozporządzenia zawiera wprowadzone zmiany, które dotyczą m.in. modyfikacji podstaw programowych, w tym wprowadzenie języka łacińskiego jako języka obcego oraz przedmiotu biznes i zarządzanie.

Artykuł Nowy tekst jednolity rozporządzenia w sprawie prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, autorka: M. Fidler (Portal Oświatowy).

Lekcja otwarta – „Przygotowanie do egzaminu - wskazówki, rady, sugestie” – 17 stycznia 2024 r.

17 stycznia 2024 r. SODN w Suwałkach zorganizował lekcję otwartą w Szkole Podstawowej nr 5 w Suwałkach. Lekcję matematyki w klasie VIIIA przeprowadziła pani Agnieszka Galewska, nauczyciel - doradca metodyczny SODN. Podczas zajęć został omówiony przykładowy arkusz egzaminacyjny z matematyki oraz wybrane zadania egzaminacyjne.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałem z wydarzenia: http://tiny.cc/canva-17-01-2024

Seminarium "Intrygująca Suwalszczyzna - kraina pogranicza" - 10 stycznia 2024 r.

Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w ramach współpracy z Wigierskim Parkiem Narodowym organizuje seminarium dla nauczycieli pt. "Intrygująca Suwalszczyzna - kraina pogranicza".

Seminarium prowadzi Pan Maciej Ambrosiewicz dnia 10 stycznia 2024 r. (środa) w godz. 12:00 – 14:30 w Muzeum Wigier w Starym Folwarku.

Prosimy o przesłanie zgłoszeń nauczycieli zainteresowanych warsztatami za pomocą formularza http://tiny.cc/h94lvz

Warsztaty "Animacje poklatkowe" - 27 listopada 2023 r.

27 listopada 2023 r. SODN zorganizował warsztaty pn.: “Animacje poklatkowe”. Na warsztatach wykorzystane zostały klocki Lego oraz tablety. Pan Cezary Oberman zapoznał uczestników z teorią i historią animacji. Następnie omówił programy potrzebne do stworzenia animacji. Kolejna część spotkania przeznaczona była na zadania praktyczne.

Zachęcamy do obejrzenia nagrania z warsztatów pod adresem: https://youtu.be/l90PjzmXKtw

Warsztaty - Podsumowanie egzaminu ósmoklasisty i maturalnego z matematyki 2022/2023 - 23 listopada 2023 r.

23 listopada 2023 r. odbędą się warsztaty "Podsumowanie egzaminu ósmoklasisty i maturalnego z matematyki 2022/2023".

16:00 - Podsumowanie egzaminu ósmoklasisty z matematyki w roku szkolnym 2022/2023
17:00 - Podsumowanie egzaminu maturalnego w formule starej i nowej z matematyki w roku szkolnym 2022/2023

Link do spotkania online w aplikacji Teams: http://tiny.cc/23-11-2023-wyniki-egz