Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. R. Minkiewicza 50, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Badania własne

BADANIA NA TEMAT WARTOŚCI UCZNIÓW I NAUCZYCIELI

Wolontariusze Niepodległości - Młodzi Polacy o wartościach narodowych i patriotycznych (2018)

Świat wartości młodzieży z suwalskich szkół ponadgimnazjalnych - 2017 rok - prezentacja

Wizerunek nauczyciela w oczach ucznia na różnych etapach kształcenia - 2017 rok - prezentacja

Wartości w wychowaniu przedszkolnym - 2015 rok - prezentacja

Edukacja ku wartościom i kształtowaniu postaw w gimnazjum - oblicze współczesnej szkoły - 2015 rok - prezentacja

KOMPETENCJE MATEMATYCZNE UCZNIÓW

Działania przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki, w zakresie rozwijania umiejętności matematycznych dzieci - 2018 rok - raport ewaluacyjny

Działania przedszkoli w zakresie rozwijania umiejętności matematycznych dzieci - 2018 rok - prezentacja

Umiejętności matematyczne dzieci/uczniów przedszkoli i szkół podstawowych, których organem jest miasto Suwałki - 2019 rok

DORADZTWO ZAWODOWE

Poznanie zainteresowań uczniów ostatnich klas gimnazjów i szkół podstawowych kierunkami dalszego kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych (2019)

Preferencje uczniów klas pierwszych przy wyborze szkoły ponadgimnazjalnej – wyniki badania (2018)

INNE BADANIA

Kondycja psychiczna uczniów suwalskich szkół z perspektywy uczniów i ich rodziców – badania własne SODN w Suwałkach (5-12 września 2023 r.)

Funkcjonowanie świetlic w suwalskich szkołach podstawowych (maj 2019 r.)

Współpraca lokalnych instytucji kultury oraz szkół i przedszkoli w suwałkach - 2015 rok - prezentacja

Zajęcia dodatkowe przygotowujące do egzaminów zewnętrznych w roku szk. 2015/2016 - prezentacja

Integracja w suwalskich szkołach i przedszkolu – 2013 rok - prezentacja

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych - 2013 rok - prezentacja

Ewaluacja zajęć sportowo-rekreacyjnych w suwalskich szkołach prowadzonych od IX do XII 2008 - prezentacja