Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. R. Minkiewicza 50, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Badania zewnętrzne

Współpraca szkół z podmiotami zewnętrznymi - Raport z badania otoczenia instytucjonalnego przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów (IBE, 2012)

Czas i warunki pracy nauczycieli - raport IBE (2013)

Status zawodowy nauczyciela - raport IBE (2012)

Aspiracje zawodowe rodziców w stosunku do własnych dzieci - raport z badań pilotażowych (IBE, 2012)

Wyniki PISA 2015 w Polsce

Opracowanie najważniejszych wyników PISA (2015)

Jak wpływać na sukces edukacyjny - badania prof. Johna Hattie'go

Kształcenie integracyjne - raport NIK (2012)

Postawy nauczycieli szkoły specjalnej wobec osób z niepełnosprawnością

Nauczanie matematyki w szkołach - raport NIK (2019)

Rodziny z dziećmi w nowej sytuacji epidemii koronawirusa - raport z badania online (maj 2020)

Nauczanie zdalne - jak wygląda w naszych domach - raport Librus (2020)

Raport „Zdalne nauczanie a adaptacja do warunków społecznych w czasie epidemii koronawirusa” (czerwiec 2020)

Raport MEN - Zapewnienie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w okresie epidemii COVID-19 (czerwiec 2020)

KOMPETENCJE KLUCZOWE

Kompetencje kluczowe dzieci i młodzieży - praktyka edukacyjna

Plan dla edukacji - raport

WYCHOWANIE I PROFILAKTYKA

Edukacja przedszkolna skierowana ku wartościom (2008)

Profilaktyka narkomanii w szkole - raport NIK (2012)

Lekcja równości - postawy i potrzeby kadry szkolnej i młodzieży wobec homofobii w szkole (2012)

Wartości i poglądy młodzieży - raport z badań (2013)

Mowa nienawiści - wyniki badań (2016)

Raport - diagnoza problemu uzależnień (2015)

Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa i rozwoju dzieci w Polsce (2017)

"Rozmawiaj z Klasą" Zdrowie psychiczne uczniów i uczennic oczami nauczycieli i nauczycielek. Raport z badania (2021)

Stan zdrowia psychicznego polskich uczniów z perspektywy nauczycieli. Raport „Rozmawiaj z klasą” - informacja prasowa (2021)

Raport statystyczny - Edukacja włączająca w Polsce (2021)

TIK I BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE

Bezpieczeństwo polskiego Internetu

Nastolatki wobec Internetu - raport 2017

Cyberprzestępczość - raport 2017

Analiza wpływu programu "Cyfrowa szkoła" na wyniki sprawdzianu szóstoklasisty (IBE 2015)

Wykorzystanie TIK w nauczaniu i uczeniu się uczniów ze SPE na przykładzie rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych „Cyfrowa szkoła” - raport IBE

Mowa nienawiści w internecie w doświadczeniu polskiej młodzieży (2018)

Młodzi Cyfrowi

WYNIKI EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 2017/2018

- styczeń/luty 2018

- czerwiec/lipiec 2018

Sprawozdanie z egzaminu gimnazjalnego 2018 (CKE) - język angielski

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2018 (CKE) - język angielski