Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. R. Minkiewicza 50, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Scenariusze zajęć

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

Przydatne scenariusze dla nauczycieli przedszkoli

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Scenariusz lekcji - Aleksandra Piłsudska - patronka Szkoły Podstawowej nr 2 w Suwałkach (Grażyna Serafin)

Film z warsztatów "Joga dla najmłodszych" - 11 grudnia 2020 r. (Grażyna Serafin)

Scenariusz lekcji - Święty zawsze uśmiechnięty (Agnieszka Galewska)

Scenariusz warsztatów dla dzieci i rodziców - W Krainie Zabawy

Scenariusz dla klas II-IV - Nasze zmysły

WYCHOWANIE I PROFILAKTYKA, POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

Scenariusz zajęć na temat bullyingu (przemocy rówieśniczej)

Scenariusz zajęć na temat zapobiegania bullyingowi

Scenariusze zajęć o problemie dokuczania w szkole

Schemat scenariusza zajęć psychoedukacyjnych z elementami socjoterapii

Schemat scenariusza zajęć w ramach poznania i integracji grupy „Nasza grupa”

Schemat scenariusza zajęć w ramach tworzenia zasad obowiązujących w grupie „Nasze zasady”

Patriotyzm refleksyjny na co dzień - scenariusze zajęć

O młodości, motywacji i pracy - scenariusz godziny wychowawczej

Scenariusz zajęć - Cyberprzemocy mówimy NIE! (Aneta Stojanowska-Hościłowicz)

JĘZYK POLSKI

Scenariusze lekcji - "Zemsta" Aleksandra Fredry

Zbiór scenariuszy - spektakle profilaktyczne

Konspekt i materiały do lekcji języka polskiego w IV klasie szkoły podstawowej

MATEMATYKA

Scenariusz zajęć - Zastosowanie średnich w dowodach algebraicznych (Jan Żukowski)

Scenariusz lekcji matematyki w klasie IV - Kąty i ich rodzaje

HISTORIA

Świat islamu

CHEMIA

Scenariusz zajęć - Warsztaty pn. "Mały chemik potrafi - kolorowe mydełka" (Katarzyna Bacewicz)

Scenariusze i dobre praktyki dla nauczycieli chemii (Katarzyna Bacewicz)

Warsztaty dla nauczycieli - Mały chemik potrafi – kolorowe mydełka

Eksperymenty przyrodnicze w szkole i przedszkolu

DIY - naturalne kosmetyki, środki czystości i świece

Obchody Międzynarodowego Dnia Różnorodności Biologicznej pt. „Żyj w zgodzie z naturą”

Lekcja otwarta z chemii - "Woda jako rozpuszczalnik" (Iga Osewska) - scenariusz, dziennik laboratoryjny, quizy do wykorzystania

JĘZYKI OBCE

Scenariusz zajęć z języka angielskiego - The Rise and Fall of Celebrities (Marcin Hościłowicz)

INFORMATYKA, TECHNOLOGIA INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA, CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Scenariusze lekcji – programowanie w języku Scratch (Wioletta Kulbacka)

Temat 1 - Wprowadzenie do tematu programowania i środowiska Scratch
Temat 2 - Tworzymy pierwsze skrypty
Temat 3 - Obrót i przesunięcie duszka
Temat 4 - Tworzenie prostych animacji
Temat 5 - Rozmowa duszków
Temat 6 - Piszemy grę „Uciekające piłeczki”

Seksting i granice własnej prywatności - scenariusz lekcji dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (dr Łukasz Srokowski, cyfrowobezpieczni.pl)

Świadome kształtowanie wizerunku w Internecie - scenariusz lekcji dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (dr Łukasz Srokowski, cyfrowobezpieczni.pl)

https://www.cyfrowobezpieczni.pl/biblioteka-materialow/scenariusze-lekcji

Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni

Tworzenie folderu na komputerze

Tworzenie gry w Scratch

Scenariusz lekcji z cyberbezpieczeństwa

Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Joga jako technika rozwijająca rozwój psychofizyczny oraz koncentrację dzieci i młodzieży

Strzelectwo - teoria strzelania

Strzelectwo - metodyka nauczania

Strzelectwo sportowe

ŚWIETLICA, BIBLIOTEKA

Scenariusze zajęć świetlicowych (Anna Iwaszko, SP11 w Suwałkach)