Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. R. Minkiewicza 50, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Galeria

Konferencja polonistyczna "Zagadki literatury romantycznej" - 15 kwietnia 2021 r.

Warsztaty z programowania w języku Python - listopad 2019 r. - styczeń 2020 r.

Eksperymenty w technice SSC zgodne z nową podstawą programową - 12 lutego 2020 r.

Zajęcia otwarte w Przedszkolu nr 4 z Oddziałem Integracyjnym – „Zimowe zabawy matematyczne” - 17 stycznia 2020 r.

Zajęcia otwarte w Przedszkolu nr 10 im. Marii Konopnickiej – „Matematyczne zabawy z bałwankiem” - 15 stycznia 2020 r.

Zajęcia otwarte w Przedszkolu nr 10 im. Marii Konopnickiej – „Z muzyką dobrze się bawimy” – zabawy metodą Batii Strauss - 10 stycznia 2020 r.

Matematyka inaczej niż zwykle

Batii Strauss lub aktywne słuchanie muzyki - 29-30 listopada 2019 r.