Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. R. Minkiewicza 50, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

O nas

Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach to publiczna, samorządowa placówka doskonalenia nauczycieli prowadzona przez Miasto Suwałki od 2001 roku.

W SODN oferujemy:

 • wspomaganie pracy szkół
 • prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia
 • doradztwo metodyczne
 • doskonalenie zawodowe wychowawców, specjalistów i nauczycieli (zajęcia otwarte, warsztaty,szkolenia i kursy, seminaria, konferencje oraz konsultacje indywidualne i zespołowe)
 • szkolenia rad pedagogicznych
 • doskonalenie kadry kierowniczej
 • wspieranie i upowszechnianie „dobrych praktyk”, nowatorskich działań, programów własnych i opracowań metodycznych nauczycieli, dydaktycznych i wychowawczych osiągnięć nauczycieli i uczniów
 • kursy doskonalące
 • kursy nadające uprawnienia (wychowawców i kierowników wypoczynku)

Współpracujemy:

 • ze szkołami wyższymi
 • z placówkami doskonalenia nauczycieli w Polsce i za granicą
 • z wydawnictwami edukacyjnymi

Wydajemy:

 • pismo „Szkolne Klimaty”

Ponadto:

 • prowadzimy różnorodne działania edukacyjne
 • organizujemy konkursy dla uczniów i nauczycieli