Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. R. Minkiewicza 50, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Dobre praktyki

Zapraszamy wszystkie szkoły i placówki do prezentowania interesujacych, nowatorskich, oryginalnych, kreatywnych działań. Pochwalcie się nimi na forum!

Mogą to być opisy wydarzeń, uroczystości, przedsięwzięć, scenariusze i materiały z zajęć, a także prezentacje, filmy, plakaty. Opracowania można przesyłać w formatach tekstowych - .doc, .pdf, prezentacji .ppt, fimów w popularnych formatach (.mp4, .avi, .mov, .wmv) lub jako linki do filmów na zewnętrznych serwisach. Warto wzbogacić materiały o zdjęcia z działań.

Uprzejmie prosimy o dołączenie krótkiego opisu i wysyłkę materiału na adres: rskibicki@sodn.suwalki.pl .

Spring is here – czyli po co przedszkolakom angielski (Edyta Byro)

Montaż filmów w CANVA (Alicja Ołowniuk)

Edycja zdjęć w CANVA (Alicja Ołowniuk)

Szkolenie "Jak zachęcić dzieci do matematyki" (Małgorzata Sałanowska)

Klasa o profilu CYBER.MIL w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Konopnickiej w Suwałkach (Agnieszka Trofimiuk)

Program International Baccalaureate w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M Konopnickiej w Suwałkach (Agnieszka Trofimiuk)

Program Deutsches Sprachdiplom DSD II w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M Konopnickiej w Suwałkach (Agnieszka Trofimiuk)

Scenariusz przedstawienia z okazji miejskich obchodów roku Aleksandry Piłsudskiej "Śledztwo" (Małgorzata Kuszel)

Cyberbezpieczeństwo - wiedza przydatna nauczycielom i uczniom (Edyta Mieńko)

Wykorzystanie narzędzia Polleverywhere (Edyta Mieńko)

Dobra praktyka wykorzystania narzędzi TIK na lekcji wychowawczej (Monika Kowalska)

Dobre praktyki dla nauczycieli przedszkoli (Małgorzata Sałanowska)

Cztery lekcje otwarte z wykorzystaniem narzędzi TIK w Szkole Podstawowej nr 4 w Suwałkach (Edyta Mieńko)

Konspekt lekcji "Stężenie procentowe roztworu" (Anna Skrzypkowska, SP2 w Suwałkach)

Współpraca z rodzicami w XXI wieku (Grażyna Serafin, Ewa Kozłowska)

Scenariusz zajęć do wiersza Marii Konopnickiej (Grażyna Serafin)

„Siła Marii” – kampania społeczna na rzecz równości płci - ZST (Magdalena Siwko)

Gra miejska "Spacer z Marią" - ZST (Magdalena Siwko)

Nauka skoku w dal techniką naturalną - SP5 (Aleksandra Klin)

Innowacja pedagogiczna w III LO - edukacja prozdrowotna (Katarzyna Witkowska)

Zespół Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie - Zastosowanie metody projektów na lekcjach języka angielskiego

Przedszkole nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach - przedstawienie w języku angielskim (film)

Szkolny konkurs chemiczny w ZST

Recenzja książki „10/100/300” autorstwa Grażyny Serafin - nauczyciela doradcy metodycznego SODN

Jak polscy nauczyciele uczą patriotyzmu? - Grażyna Serafin

Projekt eMotion Pictuers w Zespole Szkół nr 8 w Suwałkach

Zajęcia z wychowania fizycznego w Zespole Szkół nr 6 w Suwałkach

Zespół Szkól nr 9 w Suwałkach - Galeria u Alfredka

Zespół Szkół nr 6 - firma symulacyjna Sales Tour - Praktyczna nauka zawodu w nowoczesnej odsłonie

Przedszkole nr 4 z Oddziałem Integracyjnym - zbiór dobrych praktyk

Strategie pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Prezentacja "Usprawnianie (rewalidacja) przez szachy"

Prezentacja "Przedszkole dla wszystkich" - Przedszkole nr 8 w Suwałkach

Szkoła Podstawowa nr 2 w Suwałkach - V Międzyszkolny Konkurs Literacki „OKRUSZKI”

Zespół Szkół nr 6 w Suwałkach - prezentacja szkoły

Szkoła Podstawowa nr 6 w Suwałkach - dobre praktyki

Zespół Szkół nr 3 w Suwałkach - I Powiatowy Konkurs Piosenki Ludowej

Gimnazjum nr 2 w Suwałkach - Ciekawi świata

Zespół Szkół nr 3 w Suwałkach - Matematyczne Łamanie Głowy

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz w Suwałkach - izba pamięci