Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. R. Minkiewicza 50, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Nauczyciele-konsultanci SODN

Zbigniew Roman De-Mezer

Nauczyciel-konsultant ds. zarządzania w oświacie, prawa oświatowego, bezpieczeństwa w szkole

Godziny pracy: poniedziałek - piątek 8:00-15:00

Kontakt: zdemezer@sodn.suwalki.pl


Jarosław Mrozek

Nauczyciel-konsultant ds. kształcenia zawodowego

Godziny pracy: poniedziałek i piątek: 08:00-15:00, pozostałe dni: 10:45-17:45

Kontakt: jmrozek@sodn.suwalki.pl , tel. 508 141 712


Hanna Zienkiewicz

Nauczyciel-konsultant ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej, uzależnień, awansu zawodowego

Godziny pracy: poniedziałek, środa, czwartek: 8:00-16:00, wtorek: 13:30-19:00, piątek: 14:00-19:30

Kontakt: hzienkiewicz@sodn.suwalki.pl , tel. 664 343 949