Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. R. Minkiewicza 50, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Innowacja pedagogiczna w III LO w Suwałkach

W III Liceum Ogólnokształcącym w Suwałkach realizowana jest Innowacja Edukacja zdrowotna w klasie trzeciej liceum, przygotowana jako zajęcia otwarte na godzinie wychowawczej przez Katarzynę Witkowską, nauczyciela doradcę metodycznego. Wśród zagadnień omawianych na zajęciach znalazły się: Rak piersi - epidemiologia i profilaktyka, Profilaktyka uzależnień – alkohol i substancje psychoaktywne, Profilaktyka używania wyrobów tytoniowych, Znaczenie aktywności fizycznej dla zdrowia młodego człowieka oraz Zaburzenia odżywiania. W realizacji innowacji Katarzynę Witkowską wspiera Emilia Harasim Piszczatowska, dr Nauk o Zdrowiu z Państwowej Uczelni Zawodowej w Suwałkach oraz osoby zaproszone, fachowcy w swoich dziedzinach. Pani Celina Brzezowska ze stowarzyszenia Amazonki Suwałki, Pan Łukasz Mazalewski, który zajmuje się ochroną zdrowia w suwalskim ratuszu, jest instruktorem terapii zajęciowej i terapii uzależnień, Pan Paweł Roziewski, właściciel Movement Arena Suwałki i Pani Joanna Falecka, dyplomowany dietetyk i psychodietetyk, wykładowca #FitAcademy. Obecność gości na zajęciach zdecydowanie wzmocniła przekaz i uatrakcyjniła lekcje otwarte.