Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. R. Minkiewicza 50, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Sieci współpracy i samokształcenia

Sieci współpracy i samokształcenia funkcjonujące w roku szkolnym 2022/2023:

1. Sieć współpracy i samokształcenia dyrektorów suwalskich szkół i placówek (koordynator: Jarosław Mrozek)

2. Sieć współpracy i samokształcenia dyrektorów suwalskich przedszkoli (koordynator: Zbigniew De-Mezer)

3. Sieć współpracy i samokształcenia pedagogów i psychologów szkolnych (koordynator: Hanna Zienkiewicz, Agnieszka Trofimiuk)

4. Sieć współpracy i samokształcenia pedagogów specjalnych (koordynator: Hanna Zienkiewicz, Agnieszka Trofimiuk)

5. Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli doradców metodycznych i konsultantów SODN w Suwałkach (koordynator: Maciej Jarmocewicz, Hanna Zienkiewicz)

6. Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języka angielskiego „Innowacyjne nauczanie języków obcych” (koordynator: Marcin Hościłowicz)

7. Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli informatyki „Laboratorium komputerowe” (koordynator: Alicja Ołowniuk, Edyta Mieńko)

8. Sieć współpracy i samokształcenia doradców zawodowych (koordynator: Jarosław Mrozek, Maciej Jarmocewicz)

9. Sieć współpracy i samokształcenia skierowana do nauczycieli przedmiotów zawodowych (koordynator: Jarosław Mrozek, Maciej Jarmocewicz)

10. Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli matematyki (koordynator: Jan Żukowski)

11. Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli chemii „Chemikus” (koordynator: Katarzyna Bacewicz)

12. Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej „Edukacja przez kreację” (koordynator: Grażyna Serafin)

13. Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli historii - Historia w oddziałach dwujęzycznych (koordynator: Katarzyna Witkowska)

14. Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli wychowania przedszkolnego (koordynator: Małgorzata Sałanowska)

15. Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli fizyki w szkole podstawowej (koordynator: Grażyna Skrzyszewska) - praca sieci została zawieszona w dniu 24.02.2023 r.

16. Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli wychowania fizycznego „Współdziałanie zespołowe nauczycieli wychowania fizycznego i podnoszenie efektywności procesu edukacyjnego na lekcjach wychowania fizycznego” (koordynator: Katarzyna Świderska)

17. Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy (koordynator: Zbigniew De-Mezer)

18. Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli matematyki na poziomie szkoły podstawowej (koordynator: Agnieszka Galewska)

19. Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języka polskiego (koordynator: Małgorzata Kuszel)