Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Sieci współpracy i samokształcenia

Sieci współpracy i samokształcenia funkcjonujące w roku szkolnym 2021/2022:

1. Sieć współpracy i samokształcenia dyrektorów suwalskich szkół i placówek (koordynator: Z. De-Mezer)

2. Sieć współpracy i samokształcenia pedagogów i psychologów szkolnych (koordynator: H. Zienkiewicz)

3. Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli doradców metodycznych i konsultantów SODN w Suwałkach (koordynator: M. Jarmocewicz, H. Zienkiewicz)

4. Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języka angielskiego „Innowacyjne nauczanie języków obcych” (koordynator: M. Hościłowicz)

5. Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli informatyki „Laboratorium komputerowe” (koordynator: W. Kulbacka, A. Ołowniuk)

6. Sieć współpracy i samokształcenia doradców zawodowych (koordynator: J. Mrozek, M. Jarmocewicz)

7. Sieć współpracy i samokształcenia skierowana do nauczycieli przedmiotów zawodowych (koordynator: J. Mrozek, M. Jarmocewicz)

8. Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli matematyki (koordynator: J. Żukowski)

9. Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli chemii „Chemikus” (koordynator: K. Bacewicz)

10. Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej „Edukacja przez kreację” (koordynator: G. Serafin)

11. Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli historii - Historia w oddziałach dwujęzycznych (koordynator: K. Witkowska)

12. Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli wychowania przedszkolnego (koordynator: M. Sałanowska)

13. Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli fizyki w szkole podstawowej (koordynator: G. Skrzyszewska)

14. Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języka polskiego „Jak zachwycać?” (koordynator: L. Podziewska)

15. Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli wychowania fizycznego „Współdziałanie zespołowe nauczycieli wychowania fizycznego i podnoszenie efektywności procesu edukacyjnego na lekcjach wychowania fizycznego” (koordynator: K. Świderska)

16. Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli matematyki w szkołach podstawowych (koordynator: M. Różańska)