Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Sieci współpracy i samokształcenia

Sieci współpracy i samokształcenia funkcjonujące w roku szkolnym 2020/2021:

1. Sieć współpracy i samokształcenia dyrektorów suwalskich szkół i placówek – koordynator: Zbigniew De-Mezer.

2. Sieć współpracy i samokształcenia pedagogów i psychologów szkolnych – koordynator: Hanna Zienkiewicz.

3. Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli matematyki – koordynator: Jan Żukowski.

4. Sieć współpracy i samokształcenia doradców zawodowych – koordynator: Maciej Jarmocewicz.

5. Akademia programowania dla dużych i małych – koordynator: Wioletta Kulbacka.

6. Chemikus – skierowana do nauczycieli chemii – koordynator: Katarzyna Bacewicz.

7. Sieć nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej „Edukacja przez kreację” – koordynator: Grażyna Serafin.

8. Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli doradców metodycznych i konsultantów SODN w Suwałkach – koordynatorzy: Hanna Zienkiewicz, Maciej Jarmocewicz.

9. Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języka polskiego – koordynator: Luiza Podziewska.

10. Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli historii „Historia w oddziałach dwujęzycznych” koordynator: Katarzyna Witkowska.

11. Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języków obcych - Innowacyjne metody pracy na lekcjach języka obcego – koordynator: Marcin Hościłowicz.

12. Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli fizyki na poziomie szkoły podstawowej - koordynator: Grażyna Skrzyszewska.

13. Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli wychowania przedszkolnego - koordynator: Małgorzata Sałanowska.