Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. R. Minkiewicza 50, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Opracowania nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych SODN

EWALUACJA WEWNĘTRZNA

Ewaluacja - czym jest, rodzaje, cele - prezentacja

Metody i narzędzia badawcze

Sporządzanie raportu z ewaluacji


OCENIANIE

Ocenianie kształtujące

Reakcje emocjonalne człowieka na ocenę

Strategie oceniania


EGZAMIN ÓSMOKLASISTY - JĘZYK POLSKI (2017, 2018 ROK)

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego - informacje ogólne - 2018 rok

Podstawa programowa z języka polskiego - szkoła podstawowa - 2018 rok

Podstawa programowa - prezentacja - 2018 rok

Streszczenie na lekcji języka polskiego i egzaminie ósmoklasisty

Wypowiedź o charakterze argumentacyjnym

Wypowiedź o charakterze twórczym


UCZEŃ ZDOLNY

Uczeń zdolny w szkole - prawdy, mity i stereotypy

Program wspierania rozwoju uczniów zdolnych "Zdolny Suwalczanin"


WYCHOWANIE I POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

Ewaluacja i diagnoza szkolnych programów profilaktyczno-wychowawczych

Raport z wyników badania „Kondycja psychiczna dzieci i młodzieży suwalskich szkół z perspektywy uczniów i ich rodziców” (Hanna Zienkiewicz, 2023)


MATERIAŁY DO WYKORZYSTANIA

Librus Synergia - filmy instruktażowe (Alicja Ołowniuk)


ARTYKUŁY I SCENARIUSZE ZAJĘĆ

Scenariusz zajęć - Warsztaty pn. "Mały chemik potrafi - kolorowe mydełka" (Katarzyna Bacewicz)

Artykuł - Wycieczki szkolne i wyjścia grupowe (Zbigniew De-Mezer)

Scenariusz zajęć - Zastosowanie średnich w dowodach algebraicznych (Jan Żukowski)

Scenariusz zajęć - Cyberprzemocy mówimy NIE! (Aneta Stojanowska-Hościłowicz)

Scenariusz zajęć z języka angielskiego - The Rise and Fall of Celebrities (Marcin Hościłowicz)

Scenariusz lekcji - Aleksandra Piłsudska - patronka Szkoły Podstawowej nr 2 w Suwałkach (Grażyna Serafin)

Scenariusze lekcji – programowanie w języku Scratch (Wioletta Kulbacka)

Temat 1 - Wprowadzenie do tematu programowania i środowiska Scratch
Temat 2 - Tworzymy pierwsze skrypty
Temat 3 - Obrót i przesunięcie duszka
Temat 4 - Tworzenie prostych animacji
Temat 5 - Rozmowa duszków
Temat 6 - Piszemy grę „Uciekające piłeczki”

Niewielkie uzupełnienie geometrii analitycznej dla uczniów szkół średnich (Jan Żukowski)

Niewielkie uzupełnienie geometrii analitycznej dla uczniów szkół średnich - zadania (Jan Żukowski)

Film z warsztatów "Joga dla najmłodszych" - 11 grudnia 2020 r. (Grażyna Serafin)

Zasady oceniania matury z matematyki - poziom podstawowy (Jan Żukowski)

Arkusz maturalny z matematyki - poziom podstawowy (Jan Żukowski)

Scenariusz lekcji - Święty zawsze uśmiechnięty (Agnieszka Galewska)