Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. R. Minkiewicza 50, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Szkolne Klimaty, inne publikacje

Jest to periodyk wydawany przez nasz Ośrodek. Dzielimy się w nim doświadczeniami z doskonalenia i rozwoju zawodowego nauczycieli. Nasz periodyk adresujemy zarówno do nauczycieli, którzy dopiero niedawno rozpoczęli pracę w zawodzie, jak i tych, którzy mogą się poszczycić większym doświadczeniem i stażem, a także do kadry zarządzającej oświatą.

Chcemy, żeby periodyk był interesujący i przydatny, zachęcamy więc do współtworzenia kolejnych jego numerów. Chętnych do opisywania lub fotografowania edukacyjnej rzeczywistości zachęcamy do kontaktu z redakcją (informacja dla autorów).

Życzymy miłej lektury.


Wydaliśmy już:

Szkolne Klimaty 3/2024 (50) - czerwiec 2024 r.

Szkolne Klimaty 2/2024 (49) - kwiecień 2024 r.

Szkolne Klimaty 1/2024 (48) - styczeń 2024 r.

Szkolne Klimaty 3/2023 (47) - wrzesień 2023 r.

Szkolne Klimaty 2/2023 (46) - maj 2023 r.

Szkolne Klimaty 1/2023 (45) - styczeń 2023 r.

Szkolne Klimaty 3/2022 (44) - październik 2022 r.

Szkolne Klimaty 2/2022 (43) - czerwiec 2022 r.

Szkolne Klimaty 1/2022 (42) - marzec 2022 r.

Szkolne Klimaty 3/2021 (41) - grudzień 2021 r.

Szkolne Klimaty 2/2021 (40) - czerwiec 2021 r.

Szkolne Klimaty 1/2021 (39) - marzec 2021 r.

Szkolne Klimaty 3/2020 (38) - grudzień 2020 r.

Szkolne Klimaty 2/2020 (37) - czerwiec 2020 r.

Szkolne Klimaty 1/2020 (36) - marzec 2020 r.

Szkolne Klimaty 4/2019 (35) - grudzień 2019 r.

Szkolne Klimaty 3/2019 (34) - październik 2019 r.

Szkolne Klimaty 2/2019 (33) - czerwiec 2019 r.

Szkolne Klimaty 1/2019 (32) - marzec 2019 r.

Szkolne Klimaty 2/2018 (31) - grudzień 2018 r.

Szkolne Klimaty 1/2018 (30) - październik 2018 r.

Szkolne Klimaty 2/2017 (29) - grudzień 2017 r.

Szkolne Klimaty 1/2017 (28) - styczeń 2017 r.

Szkolne Klimaty 1/2016 (27) - maj 2016 r.

Szkolne Klimaty 3/2015 (26) - grudzień 2015 r.

Szkolne Klimaty 2/2015 (25) - czerwiec 2015 r.

Szkolne Klimaty 1/2015 (24) - kwiecień 2015 r.

Szkolne Klimaty 2/2013 (23) - grudzień 2013 r.

Szkolne Klimaty 1/2013 (22) - maj 2013 r.


Zbiór zadań dla uczniów przygotowujących się do dalszej nauki w szkołach licealnych i technikach oraz do egzaminu ósmoklasisty (publikacja SODN, 2020)

Zbiór przeznaczony jest dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych, którzy przygotowują się do dalszej nauki w liceach ogólnokształcących lub technikach oraz do egzaminu ósmoklasisty. Może także służyć jako materiał pomocniczy w nauce szkolnej i zajęciach pozalekcyjnych do utrwalenia i pogłębienia wiadomości z matematyki. Rozwiązanie zadań pozwoli dobrze przygotować się do egzaminu ósmoklasisty, jak również bezproblemowo wkroczyć w zagadnienia matematyczne realizowane w szkołach ponadpodstawowych. Zadania z działów: geometria przestrzeni, kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa zostaną dołączone w późniejszym czasie. Wszelkie uwagi dotyczące zbioru prosimy kierować pod adresem: jzukowski@sodn.suwalki.pl


Zbiór zadań "Powtórka przed maturą 2023 - Geometria analityczna – poziom podstawowy" (publikacja SODN, 2021)


10 WIELKICH, WSPANIAŁYCH I WOLNYCH SUWALCZAN - propozycje scenariuszy zajęć
(Autor: Grażyna Serafin, publikacja SODN, 2019)


Biblioteka dla NIEPODLEGŁEJ i na 300-lecie Suwałk
Biblioteki szkolne w Suwałkach: ciekawe pomysły, inspiracje, działania (publikacja SODN, 2019)


Zbiory zadań z matematyki:

Matura z matematyki 2023+ - Zadania powtórkowe do matury na uzasadnienie (poziom podstawowy)

Matura z matematyki 2023+ - Zadania powtórkowe do matury typu prawda/fałsz (poziom podstawowy)

Matura z matematyki 2023+ - Wiązki zadań - zadania powtórkowe do matury (poziom podstawowy)


Zeszyty "Oswoić technologię"

Zeszyt 1 - Tagul

Zeszyt 2 - ToonyTool

Zeszyt 3 - Tackk

Zeszyt 4 - Mapy myśli

Zeszyt 5 - Animoto

Zeszyt 6 - Padlet

Zeszyt 7 - Kizoa