Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Kursy i dłuższe formy doskonalenia

Kurs kwalifikacyjny z zakresu zajęć edukacyjnych „Wychowanie do życia w rodzinie” w roku szkolnym 2021/2022

Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach ogłasza nabór na kurs kwalifikacyjny z zakresu zajęć edukacyjnych „Wychowanie do życia w rodzinie”.

Kurs adresowany jest do osób zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji do prowadzenia zajęć edukacyjnych „Wychowanie do życia w rodzinie”, a także poszerzeniem wiedzy z zakresu zagadnień biomedycznych, psychologicznych, pedagogicznych w kontekście nauczanego przedmiotu oraz metodyki i dydaktyki zajęć.

Kurs będzie realizowany według programu zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw oświaty.

Formularz zapisu: http://tiny.cc/kurs-wdzwr

Uczestnikami kursu mogą być nauczyciele (w rozumieniu Karty Nauczyciela).

Zakres tematyczny kursu:

- podstawy wychowania do życia w rodzinie,

- zagadnienia biomedyczne,

- zagadnienia seksuologiczne,

- zagadnienia psychologiczno-pedagogiczne,

- metodyka i dydaktyka przedmiotu.

Czas trwania kursu: październik 2021 roku – lipiec 2022 roku.

Kierownik kursu: Zbigniew R. De-Mezer

Liczba godzin dydaktycznych: 250

Opłata za kurs: 1.480 zł

Opłata dla nauczycieli z przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Suwałki zostanie obniżona, jej wysokość będzie zależała od liczby uczestników kursu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kurs na kierownika wypoczynku oraz kurs na wychowawcę wypoczynku

Formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo pod tym adresem. Rekrutacja prowadzona jest przez cały rok szkolny, po zebraniu grupy skontaktujemy się z uczestnikami w celu umówienia na pierwsze spotkanie.

Koszt udziału:
Kurs na kierownika wypoczynku (10 godzin) - 70 zł
Kurs na wychowawcę wypoczynku (36 godzin) - 160 zł

W cenie zawarty jest koszt odbycia kursu pomocy przedmedycznej, potwierdzonego osobnym certyfikatem. Cena może ulec zmianie w zależności od liczby uczestników.

Zastrzegamy prawo do odwołania kursu w przypadku wycofania się uczestników.

Aktualny program kursu znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. 2016 poz. 452 z późn. zm.).