Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Kursy i dłuższe formy doskonalenia

Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach organizuje szkolenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy skierowanym do nauczycieli EDB w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Koszt szkolenia: 450 zł. Nauczyciele z placówek prowadzonych przez Miasto Suwałki są zwolnieni z opłaty.

Formularz zapisu: http://tiny.cc/pp-edb

Szkolenie rozpocznie się w momencie zebrania grupy zainteresowanych nauczycieli.

Zasady realizacji oraz program szkolenia określony jest w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Dz.U. 2009 nr 139 poz. 1132).

O terminie pierwszego spotkania, na którym ustalimy z uczestnikami harmonogram zajęć, poinformujemy zapisanych uczestników mailowo oraz za pomocą SMS-a.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kurs kwalifikacyjny z zakresu zajęć edukacyjnych „Wychowanie do życia w rodzinie” w roku szkolnym 2021/2022

Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach ogłasza nabór na kurs kwalifikacyjny z zakresu zajęć edukacyjnych „Wychowanie do życia w rodzinie”.

Kurs adresowany jest do osób zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji do prowadzenia zajęć edukacyjnych „Wychowanie do życia w rodzinie”, a także poszerzeniem wiedzy z zakresu zagadnień biomedycznych, psychologicznych, pedagogicznych w kontekście nauczanego przedmiotu oraz metodyki i dydaktyki zajęć.

Kurs będzie realizowany według programu zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw oświaty.

Formularz zapisu: http://tiny.cc/kurs-wdzwr

Uczestnikami kursu mogą być nauczyciele (w rozumieniu Karty Nauczyciela).

Zakres tematyczny kursu:

- podstawy wychowania do życia w rodzinie,

- zagadnienia biomedyczne,

- zagadnienia seksuologiczne,

- zagadnienia psychologiczno-pedagogiczne,

- metodyka i dydaktyka przedmiotu.

Czas trwania kursu: październik 2021 roku – lipiec 2022 roku.

Kierownik kursu: Zbigniew R. De-Mezer

Liczba godzin dydaktycznych: 250

Opłata za kurs: 1.480 zł

Opłata dla nauczycieli z przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Suwałki zostanie obniżona, jej wysokość będzie zależała od liczby uczestników kursu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapisy na kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą w roku szkolnym 2021/2022

Zapraszamy do udziału w kursie kwalifikacyjnym z zakresu zarządzania oświatą (zgoda Podlaskiego Kuratora Oświaty SPiKU.5471.3.2021 z 12 sierpnia 2021 roku).

Kurs adresowany jest do osób zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji w zakresie zarządzania oświatą, a także poszerzeniem wiedzy nt. funkcjonowania szkół, prawa oświatowego, wymagań stawianych szkołom przez państwo, a także wielu innych aspektów wynikających z kierowania i zarządzania szkołą/placówką oświatową.

Formularz zapisu: http://tiny.cc/kurs-kwal-zarz

W kursie mogą uczestniczyć:
- nauczyciele zainteresowani uzyskaniem kwalifikacji do zajmowania stanowisk kierowniczych w oświacie,
- wicedyrektorzy nieposiadający takich kwalifikacji.

Zakres tematyczny kursu:
- przywództwo edukacyjne w szkole,
- przywództwo dla uczenia się i rozwoju indywidualnego,
- polityka oświatowa – dyrektor jako lider w środowisku,
- zarządzanie zasobami ludzkimi,
- zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym,
- zarządzanie własnym rozwojem zawodowym.

Czas trwania kursu: wrzesień 2021 roku – czerwiec 2022 roku

Kierownik kursu: Zbigniew R. De-Mezer

Liczba godzin dydaktycznych: 210

Opłata za kurs: 880 zł

Opłata dla nauczycieli z przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Suwałki zostanie obniżona, jej wysokość będzie zależała od liczby uczestników kursu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kurs na kierownika wypoczynku oraz kurs na wychowawcę wypoczynku

Formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo pod tym adresem. Rekrutacja prowadzona jest przez cały rok szkolny, po zebraniu grupy skontaktujemy się z uczestnikami w celu umówienia na pierwsze spotkanie.

Koszt udziału:
Kurs na kierownika wypoczynku (10 godzin) - 50 zł
Kurs na wychowawcę wypoczynku (36 godzin) - 140 zł

W cenie zawarty jest koszt odbycia kursu pomocy przedmedycznej, potwierdzonego osobnym certyfikatem. Cena może ulec zmianie w zależności od liczby uczestników.

Zastrzegamy prawo do odwołania kursu w przypadku wycofania się uczestników.

Aktualny program kursu znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. 2016 poz. 452 z późn. zm.).