Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. T. Noniewicza 83
16-400 Suwałki

Galeria

Konferencja „Rozwijanie samodzielności i aktywności uczniów na zajęciach wychowania fizycznego” - 21 września 2018 r.

Szkolenie "Fundamenty zdrowej psychiki dziecka w świetle "Zabaw Fundamentalnych" Colina Rose" - 14 września 2018 r.

Szkolenie kadry pedagogicznej SODN - 27 sierpnia - 2 września 2018 r.

Konferencja „Współczesne zagrożenia cyberprzestrzeni – hejt, uzależnienia, radykalizacja postaw”

Wizyta nauczycieli z Łotwy

Lekcja otwarta z matematyki – jako przykład dobrej praktyki

Warsztaty "Wielkanocno-wiosenny jarmark plastyczny"

Szkolenie dyrektorów - nadzór pedagogiczny