Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. T. Noniewicza 83
16-400 Suwałki

Galeria

Kurs sędziego lekkiej atletyki - 27 kwietnia 2019 r.

Konferencja „Internet źródłem wiedzy czy zagrożeniem dla młodego pokolenia – bezpieczne korzystanie z mediów społecznościowych” - 4 kwietnia 2019 r.

Spotkanie nauczycieli bibliotek szkolnych "Elektroniczne źródła informacji na przykładzie biblioteki PWSZ" - 19 marca 2019 r.

Lekcja otwarta z chemii pn: "Woda jako rozpuszczalnik" - 18 marca 2019 r.

Warsztaty "Mały chemik potrafi - kolorowe mydełka" - 11 marca 2019 r.

Lekcja otwarta w Szkole Podstawowej nr 11 w Suwałkach z Panią Anną Iwaszko - 5 marca 2019 r.

Konferencja "Dziecko emigrantów i reemigrantów w polskiej szkole" - 1 marca 2019 r.

Wizyta studyjna dyrektorów i nauczycieli z Voru w szkołach i przedszkolach organizowana przez Prezydenta Miasta Suwałki i SODN - 25-27 lutego 2019 r.