Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. T. Noniewicza 83
16-400 Suwałki

Wewnętrzne badania edukacyjne SODN

BADANIE WYNIKÓW EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH

Wyniki egzaminów zewnętrznych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki - 2012 rok oraz EWD 2010-2012

Wyniki egzaminów zewnętrznych w suwalskich szkołach oraz EWD - 2014 rok - prezentacja

EWD suwalskich gimnazjów - lata 2013-2015 - prezentacja

EWD suwalskich gimnazjów - lata 2015-2017 - prezentacja

Wyniki egzaminów zewnętrznych w suwalskich szkołach w roku szkolnym 2016/2017 i EWD 2015-2017 - prezentacja

Zestawienie wyników egzaminów zewnętrznych w suwalskich szkołach w roku szkolnym 2016/2017


BADANIA NA TEMAT WARTOŚCI UCZNIÓW I NAUCZYCIELI

Edukacja ku wartościom i kształtowaniu postaw w gimnazjum - oblicze współczesnej szkoły - 2015 rok - prezentacja

Wartości w wychowaniu przedszkolnym - 2015 rok - prezentacja

Wizerunek nauczyciela w oczach ucznia na różnych etapach kształcenia - 2017 rok - prezentacja

Świat wartości młodzieży z suwalskich szkół ponadgimnazjalnych - 2017 rok - prezentacja


INNE BADANIA

Ewaluacja zajęć sportowo-rekreacyjnych w suwalskich szkołach prowadzonych od IX do XII 2008 - prezentacja

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych - 2013 rok - prezentacja

Integracja w suwalskich szkołach i przedszkolu – 2013 rok - prezentacja

Zajęcia dodatkowe przygotowujące do egzaminów zewnętrznych w roku szk. 2015/2016 - prezentacja

Współpraca lokalnych instytucji kultury oraz szkół i przedszkoli w suwałkach - 2015 rok - prezentacja

Działania przedszkoli w zakresie rozwijania umiejętności matematycznych dzieci - 2018 rok - prezentacja

Działania przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki, w zakresie rozwijania umiejętności matematycznych dzieci - 2018 rok - raport ewaluacyjny

Preferencje uczniów klas pierwszych przy wyborze szkoły ponadgimnazjalnej – wyniki badania

Wolontariusze Niepodległości - Młodzi Polacy o wartościach narodowych i patriotycznych