Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. R. Minkiewicza 50, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Dlaczego warto i trzeba rozmawiać o stereotypach i uprzedzeniach?

Czy kiedykolwiek rozmawialiście ze swoimi uczniami o uprzedzeniach i stereotypach? Nasze ostatnie doświadczenie pokazuje, że warto rozmawiać z młodzieżą o tych aspektach życia, gdyż tylko poprzez rozwijanie świadomości i tolerancji możemy pomóc przeciwdziałać tym zjawiskom. Właśnie dlatego, dnia 15 marca 2024 r. w III Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi w Suwałkach odbyła się lekcja otwarta na temat stereotypów dotyczących współczesnej młodzieży. Pytanie Are you unfairly stereotyped? (Czy jesteście niesprawiedliwie stereotypizowani?) skutecznie otworzyło zarówno lekcję, jak i jej uczestników. Treści lekcji obejmowały rozwijanie świadomości uczniów dotyczącej stereotypów, przejawów dyskryminacji oraz kształtowanie wrażliwości antydyskryminacyjnej i postaw szacunku dla ludzkiej różnorodności. Oto, jak młodzi ludzie, najważniejsi uczestnicy tego procesu, postrzegają i rozumieją to doświadczenie: „Moim zdaniem lekcje takie jak ta są bardzo potrzebne zarówno uczniom, jak i nauczycielom, ponieważ pokazują, jak mogą wyglądać lekcje języków obcych i jak zmienia się zaangażowanie uczniów.” (Julia K., klasa III C, dwujęzyczna); „Takie lekcje rozwijają umiejętności językowe oraz interpersonalne w atmosferze, której nie ogranicza podręcznik czy podstawa programowa.” (Marcel S., klasa II C2, dwujęzyczna); „Pogłębiliśmy wiedzę na ważny temat, z którym każdym z nas ma styczność.” (Dominika K., klasa III C, dwujęzyczna); „Sam motyw lekcji był bardzo interesujący, a wysłuchanie opinii innych na temat stereotypów umożliwiło mi spojrzenie na to pojęcie z innej perspektywy.” (Ania R. klasa II C2, dwujęzyczna); „Lekcja była bardzo rozwijająca.” (Victoria K., klasa III C, dwujęzyczna); „Chętnie powtórzyłabym taką lekcję, ponieważ skłania ona do refleksji, integracji i działania poza schematami.” (Weronika P. klasa II C2, dwujęzyczna). Nic dodać, nic ująć! Drodzy Uczniowie! Dziękujemy Wam za zaangażowanie, kreatywność, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, które stanowi podstawę rozwijania kompetencji osobistych, społecznych oraz umiejętności uczenia się (również od innych). W końcu w Globalnej Wiosce język to tylko narzędzie, nieprawdaż?

Lekcję obserwowało 15 nauczycieli nastawionych na rozwój (GROWTH MINDSET). Otrzymana od nich informacja zwrotna zainicjowała dyskusję na temat rozwijania w uczniach kompetencji kluczowych i kształtowania wartości na lekcjach języków obcych (i nie tylko). Dziękujemy Państwu za konstruktywne uwagi!

Lekcję zorganizowaną przez Katarzynę Witkowską (doradca metodyczny SODN) przygotowała i zrealizowała Dorota Hołownia Dudek (nauczycielka języka angielskiego w III LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Lityńskiego w Suwałkach)

Zdjęcia z lekcji otwartej