Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. T. Noniewicza 83
16-400 Suwałki

Materiały z konferencji i szkoleń

W bieżącym roku szkolnym:

Spotkanie nauczycieli biblioteki w Szkole Podstawowej nr 10 w Suwałkach „Biblioteka w obliczu wyzwań XXI wieku JAK PROWADZIĆ DIALOG ZE WSPÓŁCZESNYM CZYTELNIKIEM?” - 16 października 2018 r.

Prezentacja

Konferencja „Rozwijanie samodzielności i aktywności uczniów na zajęciach wychowania fizycznego” - 21 września 2018 r.

Prezentacja - Aktywizowanie i rozwijanie samodzielności młodzieży na zajęciach sportowych z punktu widzenia trenera
Prezentacja - Program nauczania wychowania fizycznego w świetle reformy systemu edukacji – przykład autorski


W poprzednich latach:

Konferencja „Współczesne zagrożenia cyberprzestrzeni – hejt, uzależnienia, radykalizacja postaw” - 12 kwietnia 2018 r.

Przewodnik obalania mitów
Prezentacja: "Radykalizacja - rasizm, faszyzm i neonazizm w Polsce"
Prezentacja "Współczesne zagrożenia w cyberprzestrzeni - diagnoza i reakcja"

Seminarium "Autorytet nauczyciela. Świat wartości uczniów – kryzys czy nowa jakość?" - 10 kwietnia 2017 r.

Prezentacja z seminarium

Konferencja "Uczniowie zdolni – jak diagnozować ich uzdolnienia i predyspozycje zawodowe?" - 14 listopada 2016 r.

Prezentacja - zdjęcia z konferencji
Prezentacja - Diagnoza pedagogiczna - sztuka czy rzemiosło?
Przykładowy arkusz obserwacji ucznia
Przykładowy arkusz spostrzeżeń nauczyciela
Przykład karty ucznia
Przykładowa skala przystosowania społecznego

Konferencja "Jak rozpoznać ucznia zdolnego i wspierać jego rozwój?" - 10 października 2016 r.

Prezentacja "Uczeń zdolny pilnie poszukiwany! Jaki jest uczeń zdolny?" - Anna Jurewicz

Seminarium "Uczeń zdolny w szkole" - 20 września 2016 r.

Prezentacja z seminarium

Konferencja “TIK w edukacji - kurs na nowoczesną szkołę” - 7 czerwca 2016 r.

Cyfrowi tubylcy, cyfrowi imigranci
Prezentacja "Prawo autorskie dla ucznia i nauczyciela"
Prezentacja "Narzędzia w kieszeni"

Konferencja "Mowa nienawiści i hejt - wyzwaniem dla szkoły" - 14 marca 2016 r.

Prezentacja "Mowa nienawiści w przestrzeni publicznej"
Prezentacja "Społeczne funkcjonowanie mowy nienawiści w Polsce"
Prezentacja Fundacji Humanity in Action Polska
Film nawiązujący do tematyki konferencji

Konferencja "W świecie wartości gimnazjalisty - otwarta szkoła" w Suwalskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach - 19 listopada 2015 r.

Prezentacja "Ku wartościom i kształtowaniu postaw w gimnazjum - oblicze współczesnej szkoły"
Prezentacja "Etos wartości w życiu młodzieży, a ich postrzeganie przez społeczeństwo"
Prezentacja "Jeśli nie Oksford, to... może tutoring?"
Prezentacja "Obudzić radość odkrywania siebie - rzecz o projektach edukacyjnych i międzynarodowych"

Konferencja "Nowe możliwości i nowe wyzwania w kształceniu zawodowym i ustawicznym" w Parku Naukowo-Technologicznym Polska-Wschód - 8 czerwca 2015 r.

Prezentacja: Lokalne Centrum Doradztwa Zawodowego w Suwałkach
Prezentacja: SODN
Informacje: strona UM w Suwałkach

Konferencja "Wychowanie - przykry obowiązek, czy prawo i przywilej?" - 21 marca 2015 r.

Praca wychowawcza nauczyciela
Wartości w wychowaniu przedszkolnym - badanie opinii rodziców i nauczycieli suwalskich przedszkoli