Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Aktualności

Kanon szkolnej literatury - propozycje interpretacji oraz podpowiedzi dydaktyczne - 8 listopada 2019 r.

Serdecznie zapraszamy nauczycieli języka polskiego oraz uczniów szkół ponadpodstawowych i starszych klas szkoły podstawowej na cykl wykładów Pani dr Marii Makaruk. Wykłady odbędą się 8 listopada 2019 r. w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej w Suwałkach, ul. Mickiewicza 3 w godzinach 8:00 - 15:30.

Szkolenie z pierwszej pomocy - 25 października 2019 r.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu z pierwszej pomocy dla pracowników przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Suwałki, które odbędzie się 25.10.2019 r. o godzinie 15:30 w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach (ul. T. Noniewicza 10).

Seminarium "Egzamin ósmoklasisty z języka obcego - łatwy czy trudny?" - 25 października 2019 r.

Czy egzamin ósmoklasisty był łatwy, czy trudny? Po wyjściu z sal egzaminacyjnych uczniowie zazwyczaj mówili: łatwy. Nauczyciele mówili: łatwy. Ale czy średni wynik egzaminu (59%) pozwala uznać tegoroczną edycję egzaminu za łatwy, szczególnie jeśli weźmie się pod uwagę fakt, że część uczniów nie podejmowała w ogóle próby zrobienia niektórych zadań (szczególnie otwartych) lub napisania pracy pisemnej?

Kurs doskonalący„Planowanie, organizowanie i dokumentowanie ewaluacji wewnętrznej”

Zapraszamy do udziału w kursie doskonalącym „Planowanie, organizowanie i dokumentowanie ewaluacji wewnętrznej” prowadzonym przez Panią dr Janinę Arcimowicz, wieloletniego konsultanta do spraw kadry kierowniczej Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży. Pierwsze zajęcia odbywają się 10 i 11 października 2019 r.

Konferencja „Zniewolony umysł – uzależnienia behawioralne jako wyzwanie współczesnego świata” - 28 października 2019 r.

Polska Akademia Oświaty we współpracy z Suwalskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach organizują w dniu 28 października 2019 r. w godzinach 9:00 – 18:00 konferencję „Zniewolony umysł – uzależnienia behawioralne jako wyzwanie współczesnego świata”.

Warsztaty „Agresja sowiecka na Polskę i okupacja wschodnich terenów Rzeczypospolitej (1939–1941)” - 15 października 2019 r.

Nauczycieli historii i WOS oraz wszystkich zainteresowanych historią najnowszą zapraszamy na warsztaty przygotowane przez Instytut Pamięci Narodowej. Warsztaty zostaną przeprowadzone w oparciu o nową tekę przygotowaną przez OBEN IPN w Białymstoku „Agresja sowiecka na Polskę i okupacja wschodnich terenów Rzeczypospolitej (1939–1941)”.

Szkolenie w Bibliotece Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach - "Wirtualna rzeczywistość w bibliotece" - 9 października 2019 r.

Zachęcamy do udziału w szkoleniu "Wirtualna rzeczywistość w bibliotece" realizowanym przez Bibliotekę Publiczną im. Marii Konopnickiej w Suwałkach. Szkolenie odbędzie się 9 października 2019 r. o godzinie 9:45 w siedzibie Biblioteki. Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu telefonicznie (nr tel. 875656246 wew. 13) do poniedziałku, 7 października 2019 r. do godziny 14:00.

Program eTwinning w roku szkolnym 2019/2020

Zachęcamy do udziału w projektach edukacyjnych w ramach Programu eTwinning. Zwracamy się do Państwa z ofertą szkoleniową dotyczącą wykorzystania technologii informacyjnej i komunikacyjnej w pracy edukacyjnej. Warsztaty komputerowe związane są z wprowadzeniem programu eTwinning do nowej podstawy programowej w nauczaniu wszystkich przedmiotów. Ambasadorem i trenerem warsztatów komputerowych programu eTwinning jest nauczyciel doradca metodyczny SODN - Marcin Hościłowicz.