Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Aktualności

Nowy kierunek polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021

W grudniu 2020 r. Minister Edukacji i Nauki wprowadził nowy kierunek polityki oświatowej państwa w brzmieniu:

6. Uwzględnienie w procesach edukacyjnych wymagań egzaminacyjnych dotyczących egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku 2021.

Źródło

W formach doskonalenia nauczycieli na styczeń 2021 r., ujęte zostały szkolenia uwzględniające „Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty oraz maturalnym”.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych. uczniowie i rodzice mogą korzystać ze wsparcia, jakie oferują poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Funkcjonuje także bezpłatna infolinia 800 080 222 z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Ponadto – w odpowiedzi na zagrożenia wynikające ze stanu pandemii – powstała poradnia on-line „Zawsze Jest Jakieś Wyjście”.

Informacja

24 grudnia 2020 r. (czwartek) jest dniem wolnym od pracy w Suwalskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach.

Spot profilaktyczny o tematyce związanej z zapobieganiem hejtowi wśród dzieci i młodzieży

W ramach realizacji „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020” z inicjatywy Komendy Głównej Policji został nagrany spot profilaktyczny o tematyce związanej z zapobieganiem hejtowi wśród dzieci i młodzieży skierowany głównie do rodziców.

Zasadnym jest zwiększenie wysiłków w zakresie przekazywania wiedzy dotyczącej zjawiska hejtu i dyskryminacji oraz informowanie o ośrodkach pomocowych. Mając na uwadze dalszy rozwój sytuacji związanej z epidemią COVID-19, w tym trudny do przewidzenia czas jej zakończenia, jak również zaobserwowane potencjalne zagrożenie jakie niesie za sobą rozpowszechnianie nieuzasadnionych treści opartych na dyskryminacji i uprzedzeniach, poniżej zamieszczamy materiał w postaci spotu profilaktycznego.

1) Spot z audiodeskrypcją

2) Spot bez audiodeskrypcji

Konferencja online "Podsumowanie egzaminów zewnętrznych z matematyki w Suwałkach" - 9 grudnia 2020 r.

Zapraszamy do udziału w konferencji online "Podsumowanie egzaminów zewnętrznych z matematyki w Suwałkach", która odbędzie się 9 grudnia 2020 r. w godzinach 15:00-19:00.

Zapisy: http://tiny.cc/09-12-2020-oke

Panel I - 15:00-17:00 - analiza i porównanie wyników egzaminu ósmoklasisty z matematyki w suwalskich szkołach
Link do spotkania: http://tiny.cc/egz-osmoklasisty

Panel I - 17:00-19:00 - analiza i porównanie wyników egzaminu maturalnego z matematyki w suwalskich szkołach
Link do spotkania: http://tiny.cc/egz-maturalny