Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Aktualności

Jak być bardziej OK - o roli oceniania kształtującego w procesie edukacyjnym - 24 września 2021 r.

Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach zaprasza wszystkich nauczycieli na szkolenie "Jak być bardziej OK - o roli oceniania kształtującego w procesie edukacyjnym".

Szkolenie prowadzą XERO BROTHERS, czyli dr Jacek Łagun i dr Czesław Kiński z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Termin: 24.09.2021 r., godz. 16:00.

Miejsce: III LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Alfreda Lityńskiego w Suwałkach, ul. T. Noniewicza 83.

Formularz zapisu: http://tiny.cc/24-09-2021-xero-brothers

Kurs kwalifikacyjny z zakresu zajęć edukacyjnych „Wychowanie do życia w rodzinie” w roku szkolnym 2021/2022

Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach ogłasza nabór na kurs kwalifikacyjny z zakresu zajęć edukacyjnych „Wychowanie do życia w rodzinie”.

Kurs adresowany jest do osób zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji do prowadzenia zajęć edukacyjnych „Wychowanie do życia w rodzinie”, a także poszerzeniem wiedzy z zakresu zagadnień biomedycznych, psychologicznych, pedagogicznych w kontekście nauczanego przedmiotu oraz metodyki i dydaktyki zajęć.

Formularz zapisu: http://tiny.cc/kurs-wdzwr

Uczestnikami kursu mogą być nauczyciele (w rozumieniu Karty Nauczyciela).

Bezpieczny powrót do szkoły – działania MEiN i RARS

Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem Ministerstwa Edukacji i Nauki w sprawie bezpiecznego powrotu do szkoły pod tym adresem.

Zapisy na kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą w roku szkolnym 2021/2022

Zapraszamy do udziału w kursie kwalifikacyjnym z zakresu zarządzania oświatą (zgoda Podlaskiego Kuratora Oświaty SPiKU.5471.3.2021 z 12 sierpnia 2021 roku).

Kurs adresowany jest do osób zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji w zakresie zarządzania oświatą, a także poszerzeniem wiedzy nt. funkcjonowania szkół, prawa oświatowego, wymagań stawianych szkołom przez państwo, a także wielu innych aspektów wynikających z kierowania i zarządzania szkołą/placówką oświatową.

Formularz zapisu: http://tiny.cc/kurs-kwal-zarz

W kursie mogą uczestniczyć:
- nauczyciele zainteresowani uzyskaniem kwalifikacji do zajmowania stanowisk kierowniczych w oświacie,
- wicedyrektorzy nieposiadający takich kwalifikacji.

Warsztaty KLANZA - 18-19 czerwca 2021 r.

Zapraszamy nauczycieli z przedszkoli i szkół podstawowych do udziału w warsztatach prowadzonych przez trenerów Klanzy.

Warsztat 1 (18.06.2021, godz. 15:00) - Boże narodzenie - magiczne święta
Warsztat 2 (19.06.2021, godz. 9:00) - Gramy, śpiewamy i tańczymy
Warsztat 3 (19.06.2021, godz. 14:00) - Filharmonia uśmiechu cz.2

Formularz zapisu: http://tiny.cc/klanza-czerwiec-2021

Kierownik szkolenia: Grażyna Skrzyszewska, gskrzyszewska@sodn.suwalki.pl

UWAGA: liczba miejsc na warsztaty jest ograniczona. W warsztatach mogą uczestniczyć wyłącznie nauczyciele z placówek prowadzonych przez Miasto Suwałki.

Zmiany w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego

Zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 4 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego.

Zmiany wprowadzone w rozporządzeniu dotyczą między innymi dopisania w załączniku nr 2 do „BRANŻY BUDOWLANEJ (BUD)” pozycji dotyczącej zawodu „Technik gazownictwa” o symbolu cyfrowym 311913 oraz do „BRANŻY MECHANICZNEJ (MEC)” pozycji dotyczącej zawodu „Technik spawalnictwa” o symbolu cyfrowym 311516.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r.

Link do rozporządzenia