Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Aktualności

Nauczanie języka polskiego jako obcego - scenariusze zajęć

Na profilu youtube: Singlish Sing & Learn English opublikowano ciekawe materiały dotyczące nauczania języka polskiego jako języka obcego. Materiał dostępny jest pod tym adresem.

Szkolenie „Profilaktyka wykluczenia społecznego uczniów z rodzin dysfunkcyjnych”

Zapraszamy pedagogów i psychologów szkolnych, wychowawców klas i zainteresowanych nauczycieli do udziału w warsztatach „Profilaktyka wykluczenia społecznego uczniów z rodzin dysfunkcyjnych”.

Terminy: 26.04.2022, 30-31.05.2022, 14.06.2022 (24 godziny dydaktyczne).

Zapisy: http://tiny.cc/profilaktyka

Dysponujemy ograniczoną liczbą miejsc, o zakwalifikowaniu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń.

Webinar - Jak uczyć polskiego osoby z Ukrainy?

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami przydatnymi w nauczaniu obcokrajowców języka polskiego. Webinar dostępny jest pod tym adresem, materiały do niego znajdują się tutaj (wymagane jest zalogowanie na Facebook).

Kształcenie uczniów z Ukrainy - infografika

Przyjmowanie do polskich szkół dzieci i młodzieży z Ukrainy – list Ministra Edukacji i Nauki

Nowe regulacje prawne, które ułatwiają organizowanie nauki uczniów przybywających z Ukrainy. Ministerstwo Edukacji i Nauki za najbardziej właściwe w obecnej sytuacji uznaje organizowanie nauki dzieci ukraińskich w formie oddziałów przygotowawczych.

Wśród istotnych kwestii poruszonych przez Ministra Edukacji i Nauki znalazły się także m.in.: informacje o zatrudnianiu obywateli Ukrainy na stanowisku nauczyciela, wsparciu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz materiałach dydaktycznych dla uczniów z Ukrainy.

Pismo-MEiN.pdf