Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. R. Minkiewicza 50, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Aktualności

Tworzenie własnego świata

W XXI w. nastała możliwość programowania własnej rzeczywistości wirtualnej. Platforma CoSpaces pozwala na budowanie własnej przestrzeni i programowanie elementów w niej znajdujących się. Wygenerowane kody QR, należy wczytać do Gogli VR. Finałem jest podziwianie świata zbudowanego własnoręcznie i poruszanie się w nim.

SODN w Suwałkach w maju 2024 r. planuje warsztaty z obsługi platfomy CoSpaces.

Na zajęciach w Szkołach Podstawowych w Suwałkach wykorzystywany jest sprzęt zakupiony w ramach programu "Laboratoria Przyszłości". Film: https://youtu.be/yaY4ZqB-MhE

Nie daj się oszukać!

Luty jest miesiącem, w którym prowadzone są inicjatywy mające na celu podniesienie świadomości na temat bezpieczniejszego i lepszego Internetu dla wszystkich, a zwłaszcza dla dzieci i młodzieży. Alicja Ołowniuk przeprowadziła w tym miesiącu w suwalskich szkołach podstawowych lekcje otwarte dotyczące krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie.

Prezentacja: https://tiny.pl/dxp79

Zajęcia otwarte w ramach realizacji innowacji "Jak pokonać bariery komunikacyjne w języku angielskim" - 28 lutego 2024 r.

28 lutego 2024 r. w III Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Lityńskiego w Suwałkach odbyły się zorganizowane przez SODN zajęcia otwarte online w ramach realizacji innowacji "Jak pokonać bariery komunikacyjne w języku angielskim" (Language barriers and how to break them). Zuzanna Witkowska, doktorantka University of Cambridge, przedstawiła referat "Miscommunication between English learners and native English speakers", następnie uczniowie pracowali w parach nad skuteczną komunikacją. W lekcji wzięli udział nauczyciele i uczniowie z oddziałów dwujęzycznych.

Wnioski po zajęciach:
Warto pamiętać, że twój słuchacz chętnie ci pomoże.
Możesz dużo zdziałać mając dość ograniczone słownictwo – nie bój się rozmawiać.
Sprawdź, czy słuchacz rozumie i zachęć go do zadawania pytań, to rozwiązuje większość problemów.
I pamiętaj, że słuchacz nie musi wiedzieć wszystkiego, co ty wiesz!

Zdjęcia z zajęć: http://tiny.cc/yha4xz

Spotkania z historią najnowszą - 15 lutego 2024 r.

15 lutego 2024 r. w III LO w Suwałkach odbyło się kolejne ze spotkań nauczycieli i uczniów z historią najnowszą. Prelegentką Konferencji Historycznej nt. Armia Krajowa była Magdalena Dzienis Todorczuk, główny specjalista Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Białymstoku. Prelekcja dotyczyła powstania i struktury Armii Krajowej, najważniejszych postaci AK i akcji Polski Podziemnej (działalność zbrojna, wywiad i kontrwywiad). Pani Magdalena Dzienis Todorczuk wyjaśniła pojęcie Cichociemni, opowiedziała o Akcji „Burza" i Powstaniu Warszawskim. Wykładowi towarzyszyły: prezentacja materiałów archiwalnych, fragment programu Przystanek Historia, odc. 30, Być wiernym Rzeczypospolitej Polskiej, a co szczególnie interesujące dla uczniów - teledyski, nakręcone przez rówieśników w ramach projektu „Rytmy Pamięci": „Blask" oraz „Walcząca".

Zajęcia otwarte z IPN to cykliczne spotkania, organizowane przez SODN we współpracy z III Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Lityńskiego w Suwałkach. Kolejne, 21 marca 2024 r. będą dotyczyły Zbrodni Katyńskiej.

Wprowadzenie standardów ochrony małoletnich - informacje

W związku z wejściem w życie przepisów ustawy o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw, szkoły lub inne instytucje, do których uczęszczają albo przebywają lub mogą przebywać małoletni, zobowiązane są do wprowadzenia standardów ochrony małoletnich. Od 15 lutego 2024 r. należy wdrażać standardy ochrony małoletnich, a do 15 sierpnia 2024 r. szkoły i placówki powinny posiadać i mieć już wdrożone standardy. Podstawa prawna: Ustawa z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1606).

Wypożyczalnia gier edukacji globalnej

Wypożyczalnia gier edukacji globalnej to projekt Polskiej Akcji Humanitarnej skierowany do instytucji edukacyjnych - szkół, bibliotek i innych placówek. Dwie wielkoformatowe gry i escape room, opracowane przez zespół edukacji PAH, łącznie w 12 zestawach, przez następne tygodnie będą podróżować po Polsce. Dostępne gry podejmują różne zagadnienia z zakresu edukacji globalnej. Dzięki temu młodzież nie tylko ma okazję do zabawy, ale przede wszystkim rozwija świadomość globalnych współzależności.

Aktualności w oświacie

Artykuł pt. Ramowe plany nauczania z nowym tekstem jednolitym, autorka: M. Fidler (Portal Oświatowy). Nowy tekst jednolity rozporządzenia zawiera wprowadzone zmiany, które dotyczą m.in. modyfikacji podstaw programowych, w tym wprowadzenie języka łacińskiego jako języka obcego oraz przedmiotu biznes i zarządzanie.

Artykuł Nowy tekst jednolity rozporządzenia w sprawie prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, autorka: M. Fidler (Portal Oświatowy).