Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Aktualności

Konferencja "Cyberbezpieczeństwo nauczania zdalnego. Zagrożenia technologii webowych i mobilnych." - 23 listopada 2020 r.

Zapraszamy do udziału w konferencji online "Cyberbezpieczeństwo nauczania zdalnego. Zagrożenia technologii webowych i mobilnych.", która odbędzie się 23 listopada 2020 r.

Formularz zapisu: http://tiny.cc/konf-23-11-2020

Wykłady podzielone są na dwie części:
- godzina 12:00 - wybrani i zainteresowani uczniowie suwalskich szkół ponadpodstawowych (grupy zostaną zebrane telefonicznie),
- godzina 14:00 - zainteresowani nauczyciele.

Wykłady prowadzi płk dr inż Mariusz Chmielewski - zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, pracownik naukowy Instytutu Systemów Informatycznych Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej.

Dostęp do szkolenia można uzyskać poprzez odnośnik: https://meet.google.com/hra-umnh-qje (w celu poprawnego wyświetlania niezbędna jest instalacja przeglądarki Google Chrome).

Warsztaty "Jak poprawnie wykonywać ćwiczenia pilatesu, by przyniosły oczekiwane efekty" - część V cyklu warsztatów - 20 listopada 2020 r.

Zapraszamy nauczycieli wychowania fizycznego oraz wszystkich zainteresowanych do udziału w warsztatach online "Jak poprawnie wykonywać ćwiczenia pilatesu, by przyniosły oczekiwane efekty" (część V cyklu warsztatów).

Termin: 20 listopada 2020 r., godzina 16:00

Prowadzące: Katarzyna Świderska, Ewa Krysztopowicz

Formularz zapisu: http://tiny.cc/pilates-20-11-2020

Konferencja "Nowe kompetencje na nowe czasy" - 24 listopada 2020 r.

Związek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych przy Konfederacji Lewiatan jest organizatorem III konferencji pt. "Nowe kompetencje na nowe czasy", upowszechniającej działania Sektorowej Rady do spraw kompetencji w sektorze motoryzacyjnym, która odbędzie się online 24 listopada.2020 r. Wydarzenie organizowane jest w ramach realizowanego przez Związek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych wraz z Polską Izbą Motoryzacji i Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną projektu pod nazwą „Rada ds. kompetencji w sektorze motoryzacyjnym z uwzględnieniem elektromobilności".

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych

Odkryj swój talent! – tegoroczny Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych jest organizowany wirtualnie przez KE we współpracy z Federalnym Ministerstwem Edukacji i Badań Naukowych w ramach niemieckiej prezydencji w Radzie UE. Wydarzenie zachęca do odkrywania swoich talentów dzięki kształceniu i szkoleniu zawodowemu (VET), zwraca uwagę na promowanie platform cyfrowego uczenia się, tworzenie kultury uczenia się przez całe życie i kształcenia ustawicznego oraz wdrażanie trwałych struktur VET.

Prozdrowotny Pilates - o oddychaniu - warsztaty, część IV- 13 listopada 2020 r.

Zapraszamy nauczycieli wychowania fizycznego oraz wszystkich zainteresowanych do udziału w warsztatach online "Prozdrowotny Pilates - o oddychaniu" (część IV cyklu warsztatów).

Termin: 13 listopada 2020 r., godzina 16:00

Prowadzące: Katarzyna Świderska, Ewa Krysztopowicz

Formularz zapisu: http://tiny.cc/pilates-13-11-2020

Szkolenie online "Zastosowanie elementów metod projektowych Design Thinking i Scrum w przedszkolu" - 7 listopada 2020 r.

Dysponujemy jeszcze wolnymi miejscami na szkolenie "Zastosowanie elementów metod projektowych Design Thinking i Scrum w przedszkolu", które odbędzie się 7 listopada 2020 r. (sobota) o godzinie 9:00. Szkolenie skierowane jest do nauczycieli przedszkoli. Zapisy nie są wymagane.

Warsztaty "Początki Geogebry dla nauczyciela matematyki" - 18 listopada 2020 r.

Zapraszamy do udziału w warsztatach "Początki Geogebry dla nauczyciela matematyki", które odbęda się 18 listopada 2020 r. o godzinie 15:00 w I LO w Suwałkach, sala 41. Każdy z uczestników powinien przybyć z własnym komputerem i pobranym programem Geogebra (instrukcja instalacji).

Zasady funkcjonowania SODN w Suwałkach

Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wprowadza w okresie 24 października – 8 listopada 2020 r. czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty, zajęcia są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W obecnej sytuacji, wychodząc naprzeciw potrzebom szkół, Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach wprowadza zdalne formy prowadzenia szkoleń skierowane do nauczycieli.

Zachęcamy dyrektorów i nauczycieli do korzystania z e-zasobów zamieszczonych na stronie Ośrodka oraz do pracy online z nauczycielami konsultantami i nauczycielami doradcami metodycznymi.

W obliczu rozprzestrzeniania się epidemii - w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo interesantów i pracowników – Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach wprowadza system pracy połączony z pracą zdalną.

Wdrożone środki ostrożności pozwolą na zachowanie ciągłości działania jednostki. Bezpośrednia obsługa interesantów zostaje ograniczona i może nastąpić w szczególnie uzasadnionych przypadkach po uprzednim umówieniu się telefonicznym lub e-mailowym z właściwym pracownikiem.

Wykaz telefonów oraz adresów e-mail dostępny na www.sodn.suwalki.pl w zakładce Kontakt.