Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Aktualności

Szkolenie „Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jako element doradztwa zawodowego” - 24 września 2019 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu skierowanym do doradców zawodowych oraz osób zajmujących się doradztwem zawodowym pn. „Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jako element doradztwa zawodowego”. Szkolenie odbędzie się 24 września 2019 r. (wtorek) o godz. 15:30 w Zespole Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach ul. gen. W. Sikorskiego 21 (sala nr 11).

Konferencja „Interwencja kryzysowa w szkole – dzieci i młodzież w obliczu kryzysu” - 30 września 2019 r.

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych nauczycieli szkół i placówek, wychowawców klas, pedagogów i psychologów szkolnych oraz specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą na Konferencję „Interwencja kryzysowa w szkole – dzieci i młodzież w obliczu kryzysu”, która odbędzie się w siedzibie Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach, ul. Sejneńska 14.

Oferta instytucji wspierających nauczycieli historii

Zapraszamy wszystkich nauczycieli do zapoznania się z bogatą ofertą edukacyjną na rok 2019/2020 instytucji, wspierajacych nauczycieli historii:

Szkolenie „Planowanie nadzoru pedagogicznego” - 10 września 2019 r.

Serdecznie zapraszamy Państwa Dyrektorów na szkolenie, połączone z warsztatami z zakresu „Planowanie nadzoru pedagogicznego” prowadzone przez Panią dr Janinę Arcimowicz, wieloletniego konsultanta do spraw kadry kierowniczej Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży.

List Ministra Edukacji Narodowej do nauczycieli

28 sierpnia 2019 r. Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski skierował list do nauczycieli i dyrektorów szkół z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Zachęcamy do zapoznania się z treścią listu pod tym adresem. (źródło)

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020

Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski, w piśmie DKO-WNP.4092.51.2019.DB z dnia 3 lipca 2019 r., ogłosił podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020:

1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
6. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.

Źródło: strona internetowa MEN

Kampania społeczna "Dni uczenia się dorosłych" - 15 września - 15 października 2019 r.

"Dni uczenia się dorosłych" to kampania społeczna wspierająca dorosłych w kształtowaniu i rozwijaniu nawyku ciągłego uczenia się. Została zainicjowana w latach 80tych, jest cyklicznie realizowana w wielu krajach pod egidą UNESCO jako Adults Learner’s Week lub Festival of Learning, kilka edycji odbyło się również w Polsce, począwszy od 2009 roku. Tegoroczna polska edycja kampanii odbywa się pod honorowym patronatem Polskiego Komitetu ds. UNESCO. Zachęcamy do zapoznania się z Przewodnikiem dla Partnerów pod tym adresem.

List Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego z okazji zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z treścią listu, który znajduje się pod tym adresem.