Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Aktualności

V Miejski Konkurs "Moje Miasto Suwałki" pod hasłem "Od Kamedułów do współczesności"

Zapraszamy do udziału w V Miejskim Konkursie "Moje Miasto Suwałki" pod hasłem "Od Kamedułów do współczesności" objętym honorowym patronatem Prezydenta Miasta Suwałk.

Warsztaty "Xero Brothers: Words don`t come easy unless you help them" - dr Jacek Łagun i dr Czesław Kiński - 28 lutego 2020 r.

Zapraszamy nauczycieli języków obcych oraz wszystkich zainteresowanych do udziału w warsztatach "Xero Brothers: Words don`t come easy unless you help them", które odbędą się 28 lutego 2020 r. o godzinie 15:30 w III Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Alfreda Lityńskiego w Suwałkach.

Warsztaty prowadzą dr Jacek Łagun i dr Czesław Kiński.

Warsztaty poświęcone są nauczaniu pisania, zarówno na poziomie mikro- jak i makroumiejętności. Omówimy powody, dla których warto uczyć pisania, oraz trudności, które zwykle napotykają uczniowie podczas prac pisemnych. W trakcie sesji pokażemy, jak stopniowo przechodzić od coraz bardziej rozbudowanych zdań, poprzez krótkie formy, aż do dłuższych i bardziej wymagających zadań. Pokażemy, jak wraz z uczniem mądrze planować pisanie, zarówno pod kątem treści, jak też użycia odpowiednich środków językowych.

Zapisy: http://tiny.cc/02-2020-zapisy

Seminarium „Kto napisze naszą historię – nauczanie o dziedzictwie polsko-żydowskim” - 25 marca 2020 r. (Białystok)

W imieniu fundacji Forum Dialogu zapraszamy nauczycieli historii, WOS i wszystkich zainteresowanych tematyką dziedzictwa polsko-żydowskiego na bezpłatne seminarium dla nauczycieli pt. „Kto napisze naszą historię – nauczanie o dziedzictwie polsko-żydowskim”, które odbędzie się 25 marca 2020 w siedzibie Białostockiego Ośrodka Kultury/Centrum im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku. Organizatorem seminarium jest fundacja Forum Dialogu prowadząca od 10 lat program Szkoła Dialogu, który dotarł już do ponad 350 szkół, w ponad 250 miejscowościach w całej Polsce.

Seminarium „Wykorzystanie narzędzi z zakresu doradztwa edukacyjno–zawodowego” - 27 lutego 2020 r.

Zapraszamy nauczycieli i szkolnych doradców zawodowych z Suwałk i okolic zainteresowanych problematyką szkolnego doradztwa zawodowego na spotkanie, które odbędzie się 27.02.2020 r. (czwartek) o godz.15.00 w Zespole Szkół nr 6 im. K. Brzostowskiego w Suwałkach, ul. gen. W. Sikorskiego 21 w sali 112.

Konferencja "Od Mickiewicza do Tokarczuk. Spotkanie z arcydziełami literatury." - 28 lutego 2020 r.

Zapraszamy do udziału w konferencji skierowanej do nauczycieli języka polskiego oraz uczniów szkół ponadpodstawowych pn. "Od Mickiewicza do Tokarczuk. Spotkanie z arcydziełami literatury.". Konferencja odbędzie się 28 lutego 2020 r. w Zespole Szkół nr 1 w Suwałkach, ul. T. Noniewicza 83.

Formularz zapisu: http://tiny.cc/konferencja-28-02-2020

Badanie potrzeb szkoleniowych w II semestrze roku szkolnego 2019/2020 - wydłużony termin badania

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety badającej potrzeby szkoleniowe nauczycieli w drugim semestrze roku szkolnego 2019/2020, która znajduje się pod adresem: http://tiny.cc/ankieta-sodn-II-semestr

Ankieta będzie aktywna do 21 lutego 2020 r., jej wyniki pozwolą na dostosowanie naszej oferty do Państwa oczekiwań. Ankieta jest anonimowa, jej wypełnienie zajmuje 2 minuty.

Zbiór zadań dla uczniów przygotowujących się do dalszej nauki w szkołach licealnych i technikach oraz do egzaminu ósmoklasisty

Zbiór przeznaczony jest dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych, którzy przygotowują się do dalszej nauki w liceach ogólnokształcących lub technikach oraz do egzaminu ósmoklasisty. Może także służyć jako materiał pomocniczy w nauce szkolnej i zajęciach pozalekcyjnych do utrwalenia i pogłębienia wiadomości z matematyki.

Warsztaty z Piotrem Kają - 25-28 lutego 2020 r.

Zapraszamy nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej na warsztaty prowadzone przez Piotra Kaję.