Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. T. Noniewicza 83
16-400 Suwałki

Warsztaty, seminaria, lekcje otwarte

Formy doskonalenia w maju 2019 r. - plakat, formularz zapisu

Warsztaty "Ocenianie kształtujące w edukacji matematyczno – przyrodniczej w kl. I – III" zaplanowane na 15.05.2019 r. zostały odwołane.