Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. T. Noniewicza 83
16-400 Suwałki

Edukacyjne badania zewnętrzne

Współpraca szkół z podmiotami zewnętrznymi - Raport z badania otoczenia instytucjonalnego przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów (IBE, 2012)

Aspiracje zawodowe rodziców w stosunku do własnych dzieci - raport z badań pilotażowych (IBE, 2012)

Wyniki PISA 2015 w Polsce

Opracowanie najważniejszych wyników PISA (2015)

Jak wpływać na sukces edukacyjny - badania prof. Johna Hattie'go

Czas i warunki pracy nauczycieli - raport IBE (2013)

Status zawodowy nauczyciela - raport IBE (2012)


WYCHOWANIE I PROFILAKTYKA

Profilaktyka narkomanii w szkole - raport NIK (2012)

Wartości i poglądy młodzieży - raport z badań (2013)

Mowa nienawiści - wyniki badań (2016)

Raport - diagnoza problemu uzależnień (2015)


TIK I BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE

Bezpieczeństwo polskiego Internetu

Nastolatki wobec Internetu - raport 2017

Cyberprzestępczość - raport 2017

Analiza wpływu programu "Cyfrowa szkoła" na wyniki sprawdzianu szóstoklasisty (IBE 2015)

Wykorzystanie TIK w nauczaniu i uczeniu się uczniów ze SPE na przykładzie rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych „Cyfrowa szkoła” - raport IBE

Mowa nienawiści w internecie w doświadczeniu polskiej młodzieży (2018)


Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 2017/2018

- styczeń/luty 2018

- czerwiec/lipiec 2018

Zestawienie wyników egzaminów zewnętrznych w suwalskich szkołach w roku szkolnym 2017/2018

Sprawozdanie z egzaminu gimnazjalnego 2018 (CKE) - język angielski

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2018 (CKE) - język angielski