Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. R. Minkiewicza 50, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Aktualności

Lekcja otwarta w III LO - 21 marca 2024 r.

21 marca 2024 w III LO w Suwałkach odbyły się zajęcia otwarte dla nauczycieli i uczniów, zorganizowane przez SODN. W bibliotece szkolnej gościliśmy Annę Kamińską i Marka Gajewskiego, pracowników IPN w Białymstoku. Uczniowie klas humanistycznych i zainteresowani nauczyciele wysłuchali wykładu "Jeńcy, czy więźniowie? Losy żołnierzy Wojska Polskiego w sowieckiej niewoli 1939-1941". Kolejnym punktem spotkania była praca "wywiadowcza", ustalaliśmy nazwiska ofiar represji sowieckich na podstawie tzw. Skrzynek Katyńskich. Wszyscy szybko i sprawnie wykonali swoje zadania. Lekcja historii, która angażuje uczniów, jest skutecznym sposobem na przekazanie wiedzy o trudnej przeszłości Polaków.

Zdjęcia z zajęć.

Wykład „Twoje wiersze są nieco rozczochrane - o poetkach i poetach żydowskich" - 21 marca 2024 r.

Z okazji Światowego Dnia Poezji Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach oraz Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli zapraszają na wykład „Twoje wiersze są nieco rozczochrane - o poetkach i poetach żydowskich", który wygłosi Julia Chimiak - pracownik Muzeum POLIN. Spotkanie odbędzie się 21 marca 2024 r. (czwartek) o godz. 12:00 w Bibliotece przy ul. E. Plater 33A.

Lekcja otwarta "Stereotypy (Stereotypes), zajęcia dla klasy dwujęzycznej" - 15 marca 2024 r.

15 marca 2024 r. o godzinie 10:00 odbędzie się lekcja otwarta "Stereotypy (Stereotypes), zajęcia dla klasy dwujęzycznej".

Miejsce: III LO w Suwałkach, ul. Noniewicza 83, sala 401

Prowadząca: Dorota Hołownia-Dudek

Zapisy pod adresem: kwitkowska@sodn.suwalki.pl

Cele lekcji:
1. Rozwój własnej świadomości dotyczącej stereotypów i przejawów dyskryminacji.
2. Rozwijanie wrażliwości antydyskryminacyjnej i kształtowanie postawy szacunku dla ludzkiej różnorodności.
3. Zapoznanie z kluczowym pojęciami dotyczącymi stereotypów i dyskryminacji.

Zagadnienia:
1. Analiza cytatów.
2. Słownictwo związane ze stereotypami.
3. Doświadczenia własne.
4. Definicje stereotypów.

„Mieć głowę do liczb. Jak nauczyć dzieci uczenia się matematyki?” – warsztaty z GWO - 27 lutego 2024 r.

27 lutego 2024 r. w Szkole Podstawowej nr 5 w Suwałkach odbyły się warsztaty z Gdańskim Wydawnictwem Oświatowym pt. Mieć głowę do liczb. Jak nauczyć dzieci uczenia się matematyki? zorganizowane przez SODN w Suwałkach. Podczas spotkania uczestnicy przekonali się, że nieumiejętność samodzielnego uczenia się przez uczniów, stanowi dużą przeszkodę w osiąganiu dobrych wyników z matematyki. Prowadząca warsztaty, p. Mirosława Pypczyńska, w ciekawy sposób przedstawiła uczestnikom, jak pomóc uczniom opanować umiejętność uczenia się matematyki w szkole i poza nią.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałem z wydarzenia: http://tiny.cc/xea4xz

Tworzenie własnego świata

W XXI w. nastała możliwość programowania własnej rzeczywistości wirtualnej. Platforma CoSpaces pozwala na budowanie własnej przestrzeni i programowanie elementów w niej znajdujących się. Wygenerowane kody QR, należy wczytać do Gogli VR. Finałem jest podziwianie świata zbudowanego własnoręcznie i poruszanie się w nim.

SODN w Suwałkach w maju 2024 r. planuje warsztaty z obsługi platfomy CoSpaces.

Na zajęciach w Szkołach Podstawowych w Suwałkach wykorzystywany jest sprzęt zakupiony w ramach programu "Laboratoria Przyszłości". Film: https://youtu.be/yaY4ZqB-MhE

Nie daj się oszukać!

Luty jest miesiącem, w którym prowadzone są inicjatywy mające na celu podniesienie świadomości na temat bezpieczniejszego i lepszego Internetu dla wszystkich, a zwłaszcza dla dzieci i młodzieży. Alicja Ołowniuk przeprowadziła w tym miesiącu w suwalskich szkołach podstawowych lekcje otwarte dotyczące krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie.

Prezentacja: https://tiny.pl/dxp79

Zajęcia otwarte w ramach realizacji innowacji "Jak pokonać bariery komunikacyjne w języku angielskim" - 28 lutego 2024 r.

28 lutego 2024 r. w III Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Lityńskiego w Suwałkach odbyły się zorganizowane przez SODN zajęcia otwarte online w ramach realizacji innowacji "Jak pokonać bariery komunikacyjne w języku angielskim" (Language barriers and how to break them). Zuzanna Witkowska, doktorantka University of Cambridge, przedstawiła referat "Miscommunication between English learners and native English speakers", następnie uczniowie pracowali w parach nad skuteczną komunikacją. W lekcji wzięli udział nauczyciele i uczniowie z oddziałów dwujęzycznych.

Wnioski po zajęciach:
Warto pamiętać, że twój słuchacz chętnie ci pomoże.
Możesz dużo zdziałać mając dość ograniczone słownictwo – nie bój się rozmawiać.
Sprawdź, czy słuchacz rozumie i zachęć go do zadawania pytań, to rozwiązuje większość problemów.
I pamiętaj, że słuchacz nie musi wiedzieć wszystkiego, co ty wiesz!

Zdjęcia z zajęć: http://tiny.cc/yha4xz

Spotkania z historią najnowszą - 15 lutego 2024 r.

15 lutego 2024 r. w III LO w Suwałkach odbyło się kolejne ze spotkań nauczycieli i uczniów z historią najnowszą. Prelegentką Konferencji Historycznej nt. Armia Krajowa była Magdalena Dzienis Todorczuk, główny specjalista Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Białymstoku. Prelekcja dotyczyła powstania i struktury Armii Krajowej, najważniejszych postaci AK i akcji Polski Podziemnej (działalność zbrojna, wywiad i kontrwywiad). Pani Magdalena Dzienis Todorczuk wyjaśniła pojęcie Cichociemni, opowiedziała o Akcji „Burza" i Powstaniu Warszawskim. Wykładowi towarzyszyły: prezentacja materiałów archiwalnych, fragment programu Przystanek Historia, odc. 30, Być wiernym Rzeczypospolitej Polskiej, a co szczególnie interesujące dla uczniów - teledyski, nakręcone przez rówieśników w ramach projektu „Rytmy Pamięci": „Blask" oraz „Walcząca".

Zajęcia otwarte z IPN to cykliczne spotkania, organizowane przez SODN we współpracy z III Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Lityńskiego w Suwałkach. Kolejne, 21 marca 2024 r. będą dotyczyły Zbrodni Katyńskiej.