Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. R. Minkiewicza 50, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Aktualności

Wojewódzkie Zespoły Koordynacji ds. kształcenia i szkolenia zawodowego oraz uczenia się przez całe życie

MEiN informuje Kształcenie dostosowane do potrzeb rynku pracy – Wojewódzkie Zespoły Koordynacji ds. kształcenia i szkolenia zawodowego oraz uczenia się przez całe życie. "System koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie będzie tworzony z myślą o przygotowaniu nowoczesnej kadry dla poszczególnych branż adekwatnie do zróżnicowanych potrzeb na pracowników, specjalistów i ekspertów każdego regionu Polski. [...] Powstanie 16 Wojewódzkich Zespołów Koordynacji ds. kształcenia i szkolenia zawodowego oraz uczenia się przez całe życie".

Nowa jakość szkolnictwa zawodowego w Polsce

MEiN informuje Nowa jakość szkolnictwa zawodowego w Polsce – podpisanie pierwszych umów w ramach Branżowych Centrów Umiejętności. "Rozwój kształcenia zawodowego to jeden z filarów polityki Ministerstwa Edukacji i Nauki. Konsekwentnie wdrażamy reformę rozpoczętą w 2019 r. To kompleksowy pakiet rozwiązań, których celem jest trafność, jakość i skuteczność kształcenia". Kształcenie jest prowadzone zarówno w zawodach przyszłości np. technik programista, jak też w tzw. zawodach unikatowych np. pszczelarz. Wzrasta odsetek uczniów wybierających szkoły branżowe i technika. W roku szkolnym 2022/2023 kształcenie zawodowe realizowało 58,5% uczniów szkół ponadpodstawowych (razem ze szkołami policealnymi), a kształcenie ogólne – 41,5% uczniów.

"Siła Marii" - kampania społeczna na rzecz równości płci

Zachęcamy do lektury artykułu "Siła Marii" - kampania społeczna na rzecz równości płci autorstwa Magdaleny Siwko, nauczycielki Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach i koordynatorki projektu pod tym samym tytułem.

Artykuł

Nabór - Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą w roku szkolnym 2023/2024

Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach rozpoczyna nabór na Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą w roku szkolnym 2023/2024.

Kurs adresowany jest do osób zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji w zakresie zarządzania oświatą, a także poszerzeniem wiedzy nt. funkcjonowania szkół, prawa oświatowego, wymagań stawianych szkołom przez państwo, a także wielu innych aspektów wynikających z kierowania i zarządzania szkołą/placówką oświatową.

Formularz zapisu: http://tiny.cc/kurs-kwal-zarz

W kursie mogą uczestniczyć:
- nauczyciele zainteresowani uzyskaniem kwalifikacji do zajmowania stanowisk kierowniczych w oświacie,
- wicedyrektorzy nieposiadający takich kwalifikacji.

Zakres tematyczny kursu:
- przywództwo edukacyjne w szkole,
- przywództwo dla uczenia się i rozwoju indywidualnego,
- polityka oświatowa – dyrektor jako lider w środowisku,
- zarządzanie zasobami ludzkimi,
- zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym,
- zarządzanie własnym rozwojem zawodowym.

Czas trwania kursu: sierpień 2023 roku – maj 2024 roku

Kierownik kursu: Zbigniew R. De-Mezer

Liczba godzin dydaktycznych: 210

Opłata za kurs: 990 zł

Gry dydaktyczne

12 czerwca 2023 r. SODN zorganizował warsztaty "Gry dydaktyczne sposobem na efektywne uczenie się", które poprowadziła pani Agnieszka Galewska. Uczestnicy zostali zapoznani z przeróżnymi grami i formami ułatwiającymi zdobywanie wiedzy i umiejętności.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałem filmowym z wydarzenia: https://youtu.be/CNbd1S-t4qE

Praca SODN w dniu 9 czerwca 2023 r.

Informujemy, że w dniu 9 czerwca 2023 r. (piątek) Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach będzie nieczynny.

Warsztaty "Samoobrona - Przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym i autoagresywnym u osób niekontrolujących swoich zachowań z różnych przyczyn" - 31 maja 2023 r.

Zapraszamy do udziału w warsztatach "Samoobrona - Przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym i autoagresywnym u osób niekontrolujących swoich zachowań z różnych przyczyn".

Termin: 31 maja 2023 r., godz. 16:30

Miejsce: Zespół Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach, ul. Sikorskiego 21

Zapisy: http://tiny.cc/pgf6vz