Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Aktualności

Bezpieczny powrót do szkoły – działania MEiN i RARS

Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem Ministerstwa Edukacji i Nauki w sprawie bezpiecznego powrotu do szkoły pod tym adresem.

Zapisy na kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą w roku szkolnym 2021/2022

Zapraszamy do udziału w kursie kwalifikacyjnym z zakresu zarządzania oświatą (zgoda Podlaskiego Kuratora Oświaty SPiKU.5471.3.2021 z 12 sierpnia 2021 roku).

Kurs adresowany jest do osób zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji w zakresie zarządzania oświatą, a także poszerzeniem wiedzy nt. funkcjonowania szkół, prawa oświatowego, wymagań stawianych szkołom przez państwo, a także wielu innych aspektów wynikających z kierowania i zarządzania szkołą/placówką oświatową.

Formularz zapisu: http://tiny.cc/kurs-kwal-zarz

W kursie mogą uczestniczyć:
- nauczyciele zainteresowani uzyskaniem kwalifikacji do zajmowania stanowisk kierowniczych w oświacie,
- wicedyrektorzy nieposiadający takich kwalifikacji.

Warsztaty KLANZA - 18-19 czerwca 2021 r.

Zapraszamy nauczycieli z przedszkoli i szkół podstawowych do udziału w warsztatach prowadzonych przez trenerów Klanzy.

Warsztat 1 (18.06.2021, godz. 15:00) - Boże narodzenie - magiczne święta
Warsztat 2 (19.06.2021, godz. 9:00) - Gramy, śpiewamy i tańczymy
Warsztat 3 (19.06.2021, godz. 14:00) - Filharmonia uśmiechu cz.2

Formularz zapisu: http://tiny.cc/klanza-czerwiec-2021

Kierownik szkolenia: Grażyna Skrzyszewska, gskrzyszewska@sodn.suwalki.pl

UWAGA: liczba miejsc na warsztaty jest ograniczona. W warsztatach mogą uczestniczyć wyłącznie nauczyciele z placówek prowadzonych przez Miasto Suwałki.

Zmiany w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego

Zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 4 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego.

Zmiany wprowadzone w rozporządzeniu dotyczą między innymi dopisania w załączniku nr 2 do „BRANŻY BUDOWLANEJ (BUD)” pozycji dotyczącej zawodu „Technik gazownictwa” o symbolu cyfrowym 311913 oraz do „BRANŻY MECHANICZNEJ (MEC)” pozycji dotyczącej zawodu „Technik spawalnictwa” o symbolu cyfrowym 311516.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r.

Link do rozporządzenia

Dobrostan i równowaga psychiczno-fizyczna nauczyciela - ogólnopolskie warsztaty dla nauczycieli, pedagogów i dyrektorów szkół i przedszkoli - 22 czerwca 2021 r.

Zachęcamy do udziału w ogólnopolskich warsztatach dla nauczycieli, pedagogów i dyrektorów szkół i przedszkoli pn. "Dobrostan i równowaga psychiczno-fizyczna nauczyciela", które odbędą się 22 czerwca 2021 r. Więcej informacji na stronie organizatora.

Powrót do nauki stacjonarnej od 31 maja 2021 r.

31 maja wszyscy uczniowie wracają do nauki stacjonarnej na zasadach sprzed pandemii. Od 31 maja 2021 r. wszyscy uczniowie i słuchacze kształcą się na terenie szkoły na zasadach obowiązujących przed okresem epidemii.

Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe) będą realizowane w pełnym wymiarze godzin stacjonarnie w miejscu ich prowadzenia.

Zachowano możliwość zrealizowania praktyk zawodowych w innych formach wprowadzonych w okresie pandemii. Uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze godzin.

Na turnusach dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, zachowano możliwość, aby turnusy, które rozpoczęły się przed 30 maja 2021 r. mogły być dokończone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Konferencja matematyczna - 7 czerwca 2021 r.

Zapraszamy do udziału w konferencji matematycznej prowadzonej przez prof. Wojciecha Guzickiego.

Termin: 07.06.2021 r., godz. 16:00

Zapisy do 1 czerwca 2021 r. pod adresem: http://tiny.cc/07-06-2021-konferencja

W programie konferencji:

  • Część I: Jak zaczynam naukę geometrii w szkole średniej?
  • Część II: Jak zaczynam uczyć kombinatoryki?
  • Część III: Omówienie informatora maturalnego z matematyki – Matura 2023.