Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. R. Minkiewicza 50, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Lekcja otwarta "Stereotypy (Stereotypes), zajęcia dla klasy dwujęzycznej" - 15 marca 2024 r.

15 marca 2024 r. o godzinie 10:00 odbędzie się lekcja otwarta "Stereotypy (Stereotypes), zajęcia dla klasy dwujęzycznej".

Miejsce: III LO w Suwałkach, ul. Noniewicza 83, sala 401

Prowadząca: Dorota Hołownia-Dudek

Zapisy pod adresem: kwitkowska@sodn.suwalki.pl

Cele lekcji:
1. Rozwój własnej świadomości dotyczącej stereotypów i przejawów dyskryminacji.
2. Rozwijanie wrażliwości antydyskryminacyjnej i kształtowanie postawy szacunku dla ludzkiej różnorodności.
3. Zapoznanie z kluczowym pojęciami dotyczącymi stereotypów i dyskryminacji.

Zagadnienia:
1. Analiza cytatów.
2. Słownictwo związane ze stereotypami.
3. Doświadczenia własne.
4. Definicje stereotypów.