Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. R. Minkiewicza 50, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Dobre praktyki

Zapraszamy wszystkie szkoły i placówki do prezentowania interesujacych, nowatorskich, oryginalnych, kreatywnych działań. Pochwalcie się nimi na forum!

Mogą to być opisy wydarzeń, uroczystości, przedsięwzięć, scenariusze zajęć lub też prezentacje, filmy, plakaty. Opracowania można przesyłać w formatach tekstowych - doc, pdf lub prezentacji ppt lub też fimów avi, mov, flv, wmv, 3gpp. Opis można uzupełnić 10 zdjęciami.

Uprzejmie prosimy o dołączenie krótkiego opisu i wysyłkę materiału na adres: rskibicki@sodn.suwalki.pl .

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz w Suwałkach - izba pamięci

Zespół Szkół nr 3 w Suwałkach - Matematyczne Łamanie Głowy

Gimnazjum nr 2 w Suwałkach - Ciekawi świata

Zespół Szkół nr 3 w Suwałkach - I Powiatowy Konkurs Piosenki Ludowej

Szkoła Podstawowa nr 6 w Suwałkach - dobre praktyki

Zespół Szkół nr 6 w Suwałkach - prezentacja szkoły

Szkoła Podstawowa nr 2 w Suwałkach - V Międzyszkolny Konkurs Literacki „OKRUSZKI”

Prezentacja "Przedszkole dla wszystkich" - Przedszkole nr 8 w Suwałkach

Prezentacja "Usprawnianie (rewalidacja) przez szachy"

Strategie pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Przedszkole nr 4 z Oddziałem Integracyjnym - zbiór dobrych praktyk

Zespół Szkół nr 6 - firma symulacyjna Sales Tour - Praktyczna nauka zawodu w nowoczesnej odsłonie

Zespół Szkól nr 9 w Suwałkach - Galeria u Alfredka

Zajęcia z wychowania fizycznego w Zespole Szkół nr 6 w Suwałkach

Projekt eMotion Pictuers w Zespole Szkół nr 8 w Suwałkach

Jak polscy nauczyciele uczą patriotyzmu? - Grażyna Serafin

Recenzja książki „10/100/300” autorstwa Grażyny Serafin - nauczyciela doradcy metodycznego SODN

Szkolny konkurs chemiczny w ZST

Przedszkole nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach - przedstawienie w języku angielskim (film)

Zespół Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie - Zastosowanie metody projektów na lekcjach języka angielskiego