Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. R. Minkiewicza 50, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Informatory dotyczące prac domowych już do pobrania

Informatory dotyczące prac domowych już do pobrania. Instytut Badań Edukacyjnych opracował informatory, zgodne z rozporządzeniem z dnia 29 marca 2024 r. o ograniczaniu i indywidualizacji prac domowych w zależności od wieku rozwojowego i możliwości uczniów. Informatory zawierają przykładowe rozwiązania i dobre praktyki przydatne w zadawaniu prac domowych. Prezentują wnioski z badań naukowych dotyczących prac domowych oraz różne czynniki i strategie z nich wynikające z nich dla praktyki szkolnej. Przygotowano trzy części informatora, które są przeznaczone dla nauczycieli i dyrektorów wszystkich etapów edukacyjnych.