Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. R. Minkiewicza 50, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Zajęcia otwarte w Przedszkolu nr 4 z Oddziałem Integracyjnym – „Zimowe zabawy matematyczne” - 17 stycznia 2020 r.

Prowadzą panie: Jolanta Michałowska – Głos oraz Monika Żylińska - Turowska