Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. R. Minkiewicza 50, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Przedszkole nr 1 czyta dzieciom - 28 listopada 2019 r.

Byliśmy zaproszeni do pięknej akcji – „Przedszkole nr 1 czyta dzieciom”. Konsultant z Suwalskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Zbigniew De-Mezer też włączył się do tego przedsięwzięcia.