Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. R. Minkiewicza 50, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Konferencja polonistyczna "Zagadki literatury romantycznej" - 15 kwietnia 2021 r.

Konferencja polonistyczna "Zagadki literatury romantycznej" - 15 kwietnia 2021 r.