Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. R. Minkiewicza 50, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Eksperymenty w technice SSC zgodne z nową podstawą programową - 12 lutego 2020 r.

12 lutego br. odbyły się warsztaty pt. ,, Eksperymenty na cztery ręce… a może i więcej”, zorganizowane przez SODN i prowadzone przez zespół naukowo-dydaktyczny instytutu Centrum Chemii w Małej Skali działającego przy Pracowni Dydaktyki Chemii, wydziału Chemii UMK w Toruniu. W warsztatach wzięli udział nauczyciele przedmiotów przyrodniczych: chemii, biologii, fizyki i geografii. Nauczyciele pod kierunkiem Pana Łukasza Spornego i Piotra Wróbleskiego, samodzielnie wykonywali eksperymenty w technice SSC zgodne z Nową Podstawą Programową. Wykonywali m.in. ekstrakcję i rozdział chromatograficzny barwników fotosyntetycznych liści, otrzymywanie wody wapiennej i badanie jej właściwości oraz zastali zapoznani z zamiennikami ,,cukru spożywczego”. Podczas warsztatów, był również czas na wymianę doświadczeń i spostrzeżeń między nauczycielami. Uczestnicy, już nie mogą doczekać się kolejnego szkolenia. Zachęcam do obejrzenia zdjęć.

Bacewicz Katarzyna