Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. R. Minkiewicza 50, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Debata „Reagowanie to pomaganie” - 28 listopada 2019 r.

28 listopada 2019 w PWSZ w Suwałkach w ramach działań związanych z X kampanią społeczną Biała Wstążka Suwałki 2019 odbyła się Debata „Reagowanie to pomaganie” z młodzieżą szkolną oraz studentami na temat problemu obojętności wobec ofiar przestępstw i przemocy oraz konieczności reagowania na przypadki przemocy i łamania praw człowieka w przestrzeni publicznej (w tym w środowisku szkolnym) w celu przeciwdziałania przemocy i wykluczeniu społecznemu w szkole i w rodzinie. W debacie uczestniczyło 20 nauczycieli oraz 400 uczniów szkół ponadpodstawowych klasa 7-8 oraz średnich.

Debatę prowadził mł. insp. Gerard Bah - z wykształcenia politolog, absolwent Helsińskiej Szkoły Praw Człowieka oraz kierunku Ochrona Praw Człowieka PAN. Certyfikowany trener kompetencji wielokulturowych, nauczyciel stowarzyszony Centrum Szkolenia Policji. Autor i współautor kampanii społecznych, programów profilaktycznych, wystąpień, publikacji i artykułów związanych z zagadnieniami praw człowieka oraz szerokorozumianej antydyskryminacji.

Debata zorganizowana była przez SODN w Suwałkach we współpracy z PWSZ w Suwałkach.