Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. R. Minkiewicza 50, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Zmiany w prawie oświatowym - czas pracy nauczyciela

Zachęcamy do lektury artykułu pt. Rok szkolny 2023/2024 – zestawienie zmian w prawie oświatowym, autorstwa M. Fidler (Portal Oświatowy).

"W roku szkolnym 2023/2024 możliwe będzie przekroczenie limitu godzin ponadwymiarowych – ½ tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczyciela w przypadku nauczyciela:

  • liceum ogólnokształcącego,
  • technikum,
  • branżowej szkoły I stopnia (art. 93b Karty Nauczyciela)".