Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Zintegrowany System Kwalifikacji a wyzwania współczesnej edukacji

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem autorstwa pani Anny Rosińskiej dotyczącym Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, dostępnym pod tym adresem.