Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. R. Minkiewicza 50, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Zasady organizacji oddziałów przygotowawczych

Na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki opublikowano przydatne materiały dotyczące organizacji oddziałów przygotowawczych dla uczniów przybywających z zagranicy, którzy nie znają języka polskiego lub znają go na poziomie niewystarczającym do nauki. Najważniejsze informacje na stronie MEiN.