Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. T. Noniewicza 83
16-400 Suwałki

​Zapraszamy do udziału w szkoleniu "KOLD Karty Oceny Logopedycznej Dziecka"

Zapraszamy na szkolenie – KOLD Karty Oceny Logopedycznej Dziecka

KOLD Karty Oceny Logopedycznej Dziecka

KOLD – test do diagnozy dzieci w wieku od 1 miesiąca do ukończenia 9 roku życia.

Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju mowy dziecka.

Termin szkolenia: 31 sierpnia 2018 r., godziny 9.00-16.45

Miejsce: Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach, ul. Noniewicza 83

Formularz zapisu: https://goo.gl/forms/D9Qc2CvsWTIsfgF52

Szkolenie adresowane jest do logopedów, którzy chcą dokonać oceny rozwoju mowy dziecka w wieku od 1 miesiąca życia do końca 9 roku życia.

Informacji udziela Hanna Zienkiewicz, SODN Suwałki, 87 5663646, 608503171

Szkolenie poprowadzą:

- dr Joanna Gruba: doktor nauk humanistycznych, absolwentka pedagogiki na Wydziale Pedagogiki i Psychologii na Uniwersytecie Śląskim, logopedii i terapii pedagogicznej na Uniwersytecie Opolskim oraz informatyki szkolnej na Uniwersytecie Śląskim Jest autorką i współautorką narzędzi diagnostycznych oraz licznych książek naukowych i dydaktyczno-naukowych. Była również kierownikiem projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

­ mgr Martyna Polczyk: absolwentka filologii polskiej (studia I i II stopnia), logopedii (studia podyplomowe) i neurologopedii (studia podyplomowe) na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Pracuje jako neurologopeda i nauczyciel języka polskiego.

Uczestnicy otrzymają certyfikat od prowadzących uprawniający do pracy z wykorzystaniem testu KOLD oraz zaświadczenie o uczestniczeniu w szkoleniu z Suwalskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach.

Odpłatność: 300 zł. dokonywana będzie gotówką w dniu rozpoczęcia szkolenia (możliwość otrzymania faktury)

Wszelkich informacji udziela kierownik szkolenia: Hanna Zienkiewicz, SODN Suwałki, 87 566 3646, 608503171

Więcej o szkoleniu:

Dla kogo przeznaczony jest warsztat?

Warsztat adresowany jest logopedów, którzy chcą dokonać oceny rozwoju mowy dziecka w wieku od 1 miesiąca życia do końca 9 roku życia.

Karty Oceny Logopedycznej Dziecka - KOLD są testem służącym do oceny najważniejszych obszarów mowy dziecka w wieku od 1 miesiąca życia do ukończenia 9 roku życia. Obecnie w Polsce dostępnych jest wiele logopedycznych narzędzi diagnostycznych, jednak najczęściej są to narzędzia niewystandaryzowane, czyli kwestionariusze badania. Ponadto dostępne narzędzia obejmują zazwyczaj jeden przedział wiekowy, najczęściej jest to okres przedszkolny, rzadziej wczesnoszkolny. Wiele narzędzi diagnostycznych skupia się głownie na diagnozie artykulacji pomijając inne istotne obszary mowy.

KOLD jest pierwszym polskim testem logopedycznym służącym do diagnozy dzieci w wieku od 1 miesiąca życia do ukończenia 9 roku życia. Badanie KOLD-em obejmuje 12 grup wiekowych w następujących obszarach: rozumienie mowy, nadawanie mowy, reakcje słuchowe, narządy mowy, artykulację i sprawność narządów artykulacyjnych (od 2 roku życia) oraz umiejętności pragmatyczno-społeczne (od 3 roku życia). Konstrukcja testu umożliwia szybką i sprawną ocenę umiejętności dzieci w poszczególnych grupach wiekowych, a ustalenie norm rozwojowych pozwala na zorientowanie się, czy badane dziecko rozwija się w poszczególnych obszarach badania logopedycznego prawidłowo, czy wykazuje nieprawidłowości.

Program szkolenia:

 1. Karty Oceny Logopedycznej Dziecka na tle innych narzędzi do diagnozy logopedycznej
 2. Teoretyczne podstawy KOLD-a
 3. Własności psychometryczne KOLD-a
 4. Charakterystyka i struktura kart wchodzących w skład testu (KOLD-A, KOLD-W, KOLD-P)
 5. Charakterystyka pomocy wchodzących w skład testu KOLD
 6. Badania uzupełniające diagnozę logopedyczną
 7. Procedura badania, sposoby pozyskiwania danych
 8. Analiza wypowiedzi dziecka, zapis wad wymowy
 9. Interpretacja wyników o charakterze jakościowym i ilościowym
 10. Podsumowanie badań, profil, wnioski diagnostyczne, badania dodatkowe
 11. Praktyczne zastosowanie testu KOLD dla dzieci w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym (analiza przypadku, formułowanie opinii diagnostycznej)
 12. Praktyczne zastosowanie testu KOLD dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (analiza przypadku, formułowanie opinii diagnostycznej)

13. KOM-Kod – komputerowe wsparcie diagnozy KOLD