Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. R. Minkiewicza 50, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Wyniki wstępne GUS - edukacja w roku szkolnym 2022/2023

Edukacja w roku szkolnym 2022/2023 (wyniki wstępne) GUS. "[...] do 1861 techników uczęszczało 711,1 tys. uczniów [...] Do 1672 branżowych szkół I stopnia uczęszczało 195,1 tys. uczniów [...] Kształcenie w 226 branżowych szkołach II stopnia kontynuowało 11,4 tys. uczniów [...] Po raz pierwszy odnotowano 0,9 tys. absolwentów tych szkół – stanowili oni 0,3% absolwentów szkół ponadpodstawowych. [...] W roku szkolnym 2022/23 funkcjonowało 1287 szkół policealnych (o 70 placówek mniej niż w poprzednim roku szkolnym), w których zawodu uczyło się 234,8 tys. uczniów (odpowiednio o 2,1 tys. więcej)".