Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Wykład na temat sztuki skutecznego uczenia się

Zapraszamy do obejrzenia wykładu na temat sztuki skutecznego uczenia się. Podczas wykładu dowiesz się:

• Jak usprawnić etapy zapamiętywania, przechowywania i odtwarzania zdobytej wiedzy?
• Jakich błędów unikać w trakcie uczenia się i nauczania innych?
• Jak uczniowie powinni powtarzać przyswajany materiał?

Prowadząca:
dr Anna Ziółkowska - absolwentka studiów magisterskich i doktoranckich Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Adiunkt w Zakładzie Psychologii Ogólnej na Wydziale Psychologii i Prawa w Poznaniu Uniwersytetu SWPS, gdzie pełni funkcję prodziekana ds. dydaktyki. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki pamięci i uczenia się, historii myśli psychologicznej oraz psychologii behawioralnej.