Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. T. Noniewicza 83
16-400 Suwałki

Wrześniowe spotkanie w ramach „Sieci współpracy i samokształcenia pedagogów i psychologów szkolnych”

Zapraszamy na spotkanie pedagogów i psychologów szkolnych, które odbędzie się w siedzibie Ośrodka 10 września 2018 roku (poniedziałek) o godzinie 10.00 w sali 501 (V piętro).

Celem spotkania jest:

  • Diagnoza potrzeb oraz zebranie oczekiwań pedagogów i psychologów szkolnych w zakresie doskonalenia zawodowego i wsparcia merytorycznego oraz w obszarze planowania i realizowania działań wychowawczo – profilaktycznych w szkole.
  • Zaplanowanie działań w ramach pracy sieci współpracy i samokształcenia pedagogów i psychologów szkolnych.
  • Analiza i modyfikacja funkcjonujących w szkole procedur reagowania w przypadku wystąpienia zagrożeń fizycznych.

Organizatorem spotkania jest Hanna Zienkiewicz – nauczyciel konsultant SODN w Suwałkach.