Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. R. Minkiewicza 50, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Wprowadzenie standardów ochrony małoletnich - informacje

W związku z wejściem w życie przepisów ustawy o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw, szkoły lub inne instytucje, do których uczęszczają albo przebywają lub mogą przebywać małoletni, zobowiązane są do wprowadzenia standardów ochrony małoletnich. Od 15 lutego 2024 r. należy wdrażać standardy ochrony małoletnich, a do 15 sierpnia 2024 r. szkoły i placówki powinny posiadać i mieć już wdrożone standardy. Podstawa prawna: Ustawa z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1606).