Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Warsztaty "(nie)pokój w klasie - o budowaniu pozytywnych relacji na zajęciach języka obcego" - 23 września 2020 r.

Xero Brothers - dr Czesław Kiński & dr Jacek Łagun
Termin: 23.09.2020 godzina 16.00
Miejsce : III LO Suwałki, ul. Noniewicza 83, biblioteka szkolna
Formularz zapisu: http://tiny.cc/23-09-2020-xero-brothers

W trakcie szkolenia przedstawimy Państwu zachowania nauczycieli, które zdaniem uczniów pozytywnie wpływają na ich dobrostan w klasie, jak też zachowania, które mogą ten stan zaburzyć. Skorzystamy z wyników autorskich badań, które przeprowadziliśmy wśród uczniów szkół średnich. Skupiamy się na zachowaniach, a nie cechach nauczyciela, wierząc, że te łatwiej jest modyfikować, a w konsekwencji osiągnąć oczekiwane rezultaty. Poruszmy także tematykę „obszarów wrażliwych”, czyli takich, które mogą być postrzegane przez uczniów jako pozytywne lub negatywne w zależności od różnych zmiennych. Opierając się na doświadczeniu z naszej pracy z nastolatkami zauważamy, że jest to specyficzna grupa wiekowa, a praca z nią wymaga dużej dozy wrażliwości ze strony nauczyciela. Zaprezentujemy także pomysły na to, jak wykorzystywać naturalne okazje do budowania pozytywnej relacji z uczniami, które tak często pojawiają się na zajęciach języka obcego.

Jak zawsze, w trakcie szkolenia będziemy starali się odpowiadać na pojawiające się pytania, a na koniec zarezerwujemy czas, który w szczególności poświęcimy na poruszone przez Państwa zagadnienia.