Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. R. Minkiewicza 50, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Tworzenie własnego świata

W XXI w. nastała możliwość programowania własnej rzeczywistości wirtualnej. Platforma CoSpaces pozwala na budowanie własnej przestrzeni i programowanie elementów w niej znajdujących się. Wygenerowane kody QR, należy wczytać do Gogli VR. Finałem jest podziwianie świata zbudowanego własnoręcznie i poruszanie się w nim.

SODN w Suwałkach w maju 2024 r. planuje warsztaty z obsługi platfomy CoSpaces.

Na zajęciach w Szkołach Podstawowych w Suwałkach wykorzystywany jest sprzęt zakupiony w ramach programu "Laboratoria Przyszłości". Film: https://youtu.be/yaY4ZqB-MhE