Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Testy online z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

Zachęcamy do zapoznania się ze stroną: https://kwalifikacjewzawodzie.pl/ . Zawiera ona testy online z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, które można rozwiązywać bezpośrednio na stronie (również w smartfonie czy tablecie), dzięki czemu lepiej przygotuje się do egzaminu z wybranej kwalifikacji. Test zostaje automatycznie sprawdzony i oceniony w skali procentowej. Kolejność pytań i odpowiedzi jest generowana losowo, co zwiększa skuteczność nauki.