Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. T. Noniewicza 83, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Szkolenie „Usprawnienie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych w ramach procedury Niebieskiej Karty” - 10 grudnia 2018 r. oraz 11 grudnia 2018 r.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu „Usprawnienie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych w ramach procedury Niebieskiej Karty”, które odbędzie się w dniach 10.12.2018 r. lub 11.12.2018 r. (do wyboru jeden z proponowanych terminów) w godz. 8:00- 15:30.

Szkolenie skierowane jest do pedagogów szkolnych, nauczycieli, służb, instytucji i organizacji realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach IX Suwalskiej Kampanii „Biała Wstążka” realizowanej w okresie 23.11.2018 r. - 18.12.2018 r. oraz jest współfinansowane z budżetu Miasta Suwałki. Zadanie realizowane pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Suwałk.

Zapisy dostępne na stronie SODN za pomocą formularza: (https://goo.gl/ZakHgA) oraz za pośrednictwem e-mail: dpk@mopr.suwalki.pl

Zakres tematyczny szkolenia:

• Aspekty prawne przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

• Praca zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych - sposoby radzenia w sytuacjach nadzwyczajnych, kompetencje, zadania, obowiązki.

• Rozporządzenie RODO.

• Czynniki wpływające na podniesienie skuteczności udzielanej pomocy.

Prelegent: Izabela Banasiak mgr resocjalizacji, certyfikowany superwizor w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wieloletnia współpracowniczka Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia „IPZ, mediatorka, trenerka, trenerka Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Realizatorka posiada wieloletnie doświadczenie osobiste zarówno w pracy z ofiarami przemocy w rodzinie, realizacji oddziaływań wobec sprawców jak i w pracy w zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych. Od 18 lat prowadzi szkolenia, wykłady i warsztaty dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla różnych grup zawodowych.

Osoby do kontaktu: Hanna Zienkiewicz nr. tel. (87) 566 36 46, Alicja Romanowska (87) 565 28 91.

W trakcie szkolenia przewidziana jest przerwa kawowa. Poczęstunek w czasie przerwy został sfinansowany ze środków MR, PiPS w ramach projektu „W trosce o bezpieczną i szczęśliwą rodzinę” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach.