Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Szkolenie "Szkolna Interwencja Profilaktyczna" - 6-7 grudnia 2019 r.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu "Szkolna Interwencja Profilaktyczna", które odbędzie się w dniach 6-7 grudnia 2019 r. w siedzibie SODN (ul. Innowacyjna 1). Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami.

Szkolna Interwencja Profilaktyczna - program rekomendowany z obszaru profilaktyki selektywnej i wskazującej (drugorzędowej), dotyczy zapobiegania zachowaniom ryzykownym dzieci i młodzieży szkolnej. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Zajęcia prowadzi Małgorzata Burba – certyfikowany trener SIP.

Początek zajęć 06.12.2019 godz.13:00, zakończenie 07.12.2019 w godzinach ustalonych z prowadzącą.

Informacji udziela Hanna Zienkiewicz, tel. 608 503 171

Formularz zapisu: http://tiny.cc/zapisy-sip