Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. T. Noniewicza 83, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Szkolenie "Coaching i przywództwo w pracy dyrektora placówki oświatowej" - 29-30 października 2018 r.

Zapraszamy Państwa Dyrektorów oraz Wicedyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych do udziału w 2-dniowym szkoleniu "Coaching i przywództwo w pracy dyrektora placówki oświatowej".

Spotkanie prowadzić będzie psycholog, trener i coach Agnieszka Grzymkowska.

Szkolenie odbędzie się w dniach 29-30 października 2018 r. w godzinach 8:30 - 14:00 w siedzibie SODN (sala konferencyjna 501).

Program szkolenia:
29.10.2018 r. - Przywództwo według Modelu Wszechstronnego Przywództwa (istota Modelu Wszechstronnego Przywództwa, innowacyjna rozmowa z pracownikiem, angażująca informacja zwrotna),
30.10.2018 r. - Coaching w zarządzaniu (komunikacja w pracy narzędziami coachingowymi, narzędzia twórczego poszerzania perspektywy i poszukiwania rozwiązań, model Action Learning).

Informacja o trenerze

Agnieszka Grzymkowska – trener biznesu, coach, konsultant, psycholog, która wspiera organizacje w zakresie identyfikacji i rozwoju kluczowych kompetencji pracowników.

Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń w takich obszarach jak: coaching, komunikacja, techniki twórcze, techniki wywierania wpływu, techniki radzenia sobie ze stresem, budowanie zespołów.

Agnieszka Grzymkowska jest inicjatorem i współtwórcą projektu Pracownia Narzędzi dla Oświaty. Współpracuje z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie w zakresie szkoleń dla kadr oświaty.