Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach

ul. R. Minkiewicza 50, 16-400 Suwałki
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
decyzją SPG.5470.2.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Suwalska V edycja kampanii „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”

Przez pierwszych 19 dni listopada na całym świecie organizacje i instytucje pracujące z dziećmi, młodzieżą, rodzinami mówią o szacunku, bezpieczeństwie, wolności i prowadzą szereg działań, których celem jest edukowanie i profilaktyka w zakresie zapobiegania przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży.

Inicjatywa organizowania corocznej kampanii społecznej wywodzi się od genewskiej organizacji: Women's World Summit Foundationi i jest rozwijana od 11 lat.

W Polsce - Fundacja po DRUGIE -zaczęła rozwijać i propagować kampanię od 2014 roku.

Celem nadrzędnym kampanii jest uwrażliwienie, edukowanie, przeciwdziałanie w zakresie przeciwdziałania różnym formom krzywdzenia i przemocy wobec dzieci i młodzieży.

Kampania ma edukować, mobilizować i zachęcać do działania na rzecz zapobiegania przemocy i przyczyniać się do solidarności i aktywności na rzecz zrealizowania ogólnoświatowego celu jakim jest minimalizowanie, przeciwdziałanie i zakończenie przemocy.

Kolorem kampanii jest pomarańczowy, który ma ostrzegać przed niebezpieczeństwem i zagrożeniem, zatem działa profilaktycznie.

Także w Suwałkach od 2019 roku organizowane są działania mające na celu zwrócenie uwagi na przemoc oraz krzywdzenie dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałanie tym zjawiskom. Koordynatorami 4 edycji suwalskiej kampanii „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży” w Suwałkach są:

• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach

• Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach

• przy współpracy koalicjantów: Komenda Miejska Policji w Suwałkach, Sąd Rejonowy w Suwałkach, Areszt Śledczy w Suwałkach.

Suwalska 5 edycja kampanii trwa od 1 listopada do 19 listopada 2023 roku.

Współorganizatorzy, w ramach realizacji założeń kampanii, zaplanowali do realizacji różnorodne działania adresowane do wszystkich zainteresowanych w mieście Suwałki, w tym do zainteresowanych uczniów, nauczycieli z przedszkoli, szkół i placówek oraz rodziców uczniów.

Szczegółowe działania, terminy, godziny i instytucje odpowiedzialne zamieszczone są w poniższym harmonogramie działań.

Harmonogram - Suwalska V edycja kampanii „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”

Na zakończenie 5 edycji suwalskiej kampanii „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży” w dniu 21 listopada 2023 r., godz. 11.30 zaplanowana została konferencja podsumowująca działania 19 dni, na której zostanie wygłoszony wykład „Kształtowanie krytycznej analizy informacji do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych” (wykładowca prof. Mariusz Jędrzejko)